[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://wu-ftpdBones,

Crec que la traduccio de "standalone" com "dimoni" podria confondre,
pero no tinc alternativa a ma.  Mirare al Collins perque no trobo res al
recull de termes (
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm ).

Que opineu d'aquesta traduccio?

"Copying ${target} to make ${ftpusers} a regular file."
"S'està copiant ${target} per convertir ${ftpusers} en un fitxer regular."

Per mi, hauria posat "normal" en lloc de "regular", que penseu?

Aqui:

msgid "Do you want to allow anonymous ftp access?"
msgstr "Voleu habilitar l'accés d'ftp anònim?"

Hauria posat "Voleu habilitar l'accés anònim d'ftp?"  Que opineu?

Al mateix recull, recomana "penjar" per "upload" en lloc de "pujar".
No sé, a mi em sona estrany, pero ho menciono per si vols canviar...

Crec que falta algun sentit causatiu aqui:

"Anonymous FTP users will only see UID and GID numbers, instead of names, "
"because the libnss_files.so library hasn't been installed."
msgstr ""
"No s'ha instal·lat la llibreria libnss_files.so i els usuaris d'FTP anònim "
"només veuran els números UID i GID en comptes dels noms."

Tipus "No s'ha instal·lat la llibreria libnss_files.so, aixi que els
usuaris..." etc


Tota la resta em sembla bo.  Gracies per la feina rapida!

adeu,
Mateu


On 7/21/07, Jordà Polo <jorda@ettin.org> wrote:
On Sat, Jul 21, 2007 at 01:15:14PM +0100, Chris Butler wrote:
> I plan to upload a new version of the package at the end of this week
> (sometime around the 27th), and I'll include any updated translations
> that I receive before then.

He fet una actualització ràpida, a veure si algú pot revisar més.

Reply to: