[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po-debconf://{apt-listchanges,laptop-netconf, phpgroupware,quota,mldonkey}On Sun, Jul 01, 2007 at 11:24:23AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Vaig a posarme les piiiiiles

Argh, després de fer tu les traduccions i jo les revisions, acabo de
veure[1] que alguns ja estaven traduïts! apt-listchanges (al dia),
quota (2u) i mldonkey (28f, 17u)...

  1. http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/caReply to: