[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://laptop-debconfOn Thu, Jul 05, 2007 at 11:46:30AM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid "DO NOT PROCEED UNLESS YOU HAVE ALREADY CONFIGURED LAPTOP-NETCONF"
> msgstr "NO CONTINUEU A MENYS QUE JA TINGUEU JA CONFIGURAT EL LAPTOP-NETCONF"

Sobra el segon "JA", no?

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid ""
> "laptop-netconf does not yet appear to be active.  Activating it will bring "
> "the following network configuration files under its control:"
> msgstr ""
> "El laptop-netconf pareix que encara no està actiu.  Activar-lo deixarà els "
> "fitxers de configuració de xarxa següents baix el seu control:"

Pareix que el laptop-netconf encara no està actiu. ?
I millor encara: s/Pareix/Sembla/ ;)

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:1001
> msgid ""
> "If you do choose to activate laptop-netconf, then your existing files will "
> "be backed up automatically.  However, you are well advised to make your own "
> "copy of these files."
> msgstr ""
> "Si trieu activar el laptop-netconf, aleshores es farà una còpia automàticament "
> "dels vostres fitxers de configuració.  Per altra banda, us aconsellem que feu la "
> "vostra còpia d'aquests fitxers."

Potser posaria "automàticament" abans o després: "es farà una còpia
dels fitxers de configuració automàticament".

que feu la vostra còpia -> que també feu la vostra pròpia còpia ?Reply to: