[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf:localization-configOn Sun, Jul 01, 2007 at 12:11:28PM +0200, René Mérou wrote:
> "Plural-Forms: "Plural-Forms: nplurals=1; plural=s;\n"\n"

Corregeix o esborra aquesta línia del .po, dona un error.

> #. Type: text
> #. Description
> #. post-base-installer progress bar item
> #: ../localization-config-udeb.templates:1001
> msgid "Preconfiguring language-related parameters..."
> msgstr "Preconfigurant els paràmetres relacionats amb la llengua..."

S'estan preconfigurant els paràmetres...

> #. Type: text
> #. Description
> #. finish-install progress bar item
> #: ../localization-config-udeb.templates:2001
> msgid "Configuring language-related parameters..."
> msgstr "Configurant els paràmetres relacionats amb la llengua..."

S'estan configurant els paràmetres...Reply to: