[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://couriergraphHi ha alguna errada:

(!) Error:
"És possible iniciar CourierGraph com a dimoni en el moment d'arrencada. "
"Així monitoritzarà des del començament els canvis al fitxer de registre del "
"correu. Aquesta és la opció recomanada."

Solució:
és la opció > és l'opció
(tot i que a barcelona és /upsi'o/, la paraula comença amb 'o' i, per
tant, duu l'apòstrof)


(!) Error:
"Couriergrath manté els fitxers de base de dades a /var/lib/couriergraph. "
"Indiqueu si voleu esborrar o no aquest directori en eliminar completament el "
"paquet."

Solució:
Couriergrath manté > Couriergraph manté

On 2/28/07, Jordà Polo <jorda@ettin.org> wrote:
He traduït «purge» com «eliminar completament el paquet», que em
penso que ho he vist alguna vegada. Algú té res millor?

Aquesta és més urgent, hi ha possibilitat de NMU. La traducció l'he
fet una mica ràpid, s'agraeixen revisions i/o comentaris.
--
Salutacions,
  dvdReply to: