[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://appendix/graphical.xmlAixò era més que res una prova per veure que les noves estadístiques
del manual[1] (que mostren també l'estat de les traduccions pendents)
funcionen correctament.

Pel que fa a la traducció en concret, només un comentari: he deixat
«target» sense traduir ja que al .po del d-i també està així.

 1. http://ettin.org/pub/debian/dimstats/index.ca.html
Index: graphical.xml
===================================================================
--- graphical.xml	(revision 44833)
+++ graphical.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 44192 -->
+<!-- original version: 44580 -->
 
  <sect1 condition="gtk" id="graphical">
  <title>L'instal·lador gràfic</title>
@@ -158,6 +158,29 @@
 una partició xifrada utilitzant una contrasenya com a clau de xifrat.
 
 </para></listitem>
+<listitem><para>
+
+Actualment no és possible iniciar un intèrpret d'ordres des de la
+interfície gràfica. Això vol dir que les opcions rellevants per fer-ho
+(disponibles quan utilitzeu la interfície de text) no es mostraran
+al menú principal del sistema d'instal·lació ni al menú del mode
+rescat. En comptes d'això, haureu de canviar (seguint el procediment
+descrit anteriorment) a un dels intèrprets d'ordres que estan disponibles
+a les consoles virtuals VT2 i VT3.
+
+</para><para>
+
+Després d'arrencar l'instal·lador en mode rescat, tal vegada us sigui
+útil iniciar un intèrpret d'ordres a la partició arrel d'un sistema
+ja instal·lat. Això és possible (després de seleccionar la partició
+per a muntar-la com a partició arrel) canviant a VT2 o VT3 i introduint
+l'ordre següent:
+
+<informalexample><screen>
+# chroot /target
+</screen></informalexample>
+
+</para></listitem>
 </itemizedlist>
 
   </sect2>

Reply to: