[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://ltsp/po/ca.poOn Tue, Dec 19, 2006 at 08:15:52PM -0800, Matt Bonner wrote:
> A mi em sembla mes o menys correcte...  Dubtes:

Moltes gràcies per la revisió!
 
> 1. al missatge <<Set the default locale>>
> 
> s'hauria de posar la paraula <<locale>> amb << >> aixi?
> 
> "Estableix el <<locale>> predeterminat"

Suposo que vols dir «», no? No seria mala idea posar-lo. Però vaig
estar cercant ocurrències de "locale" en altres traduccions i el vaig
veure sense cap marca... També tenim altres paraules que utilitzem
directament (en aquest mateix fitxer: root i chroot).

Algú té més idea de quina és la nostra política pel que fa a l'ús
de «»? Qualsevol comentari és benvingut.

> 2. Pel verb <<set>>, a vegades utilitzes establir i a vegades indicar.
> Importa?

Això ho vaig fer així amb intenció ;)
No crec que sigui necessari utilitzar la mateixa traducció per a tots
els "set".
 
> 3. a aquest:
> 
> msgid "list of packages to install as part of the final installation."
> msgstr "llista de paquets a instal·lar com a part de la instal·lació 
> final."
> 
> potser millor "per instal·lar" ?
 
No ho veig. M'agrada més "a instal·lar" en aquest cas.

> 4. em sembla que a aquest:
> 
> msgid "ERROR: --arch %s called on unsupported arch: %s"
> msgstr "ERROR: --arch %s cridat des d'una arquitectura no suportada: %s"
> 
> volen dir mes be:
> 
> msgstr "ERROR: --arch %s cridat per una arquitectura no suportada: %s"
> 
> Et sembla?

Oups. Tens raó.
 
> 5. Potser "suportada" es un anglicisme?
> 
> msgid "ERROR: unsupported architecture. Check your --arch argument: %s"
> msgstr ""
> "ERROR: arquitectura no suportada. Comproveu el vostre argument --arch: %s"
> 
> Al recull diu "permetre" o sigui permès, pero en aquest ús em sona més
> implementada o semblant.  Que opines?
>
> 6. El mateix al missatge siguent:
> 
> msgid "       supported values are: %s"
> msgstr "       els valors suportats són: %s"

Cert, aquesta accepció de "suport" és un anglicisme. Ara bé, és
un anglicisme que s'utilitza àmpliament, i també a les traduccions
de Debian.

I a mi particularment m'agrada, així que fins que algú no digui res en
contra de forma més o menys "oficial" dins de l'equip, el continuaré
utilitzant quan ho cregui oportú ;)

En aquest cas en concret, per a (5) no trobo cap terme alternatiu que
m'acabi de convèncer. El (6) es podria canviar a "permetre".

Salut.Reply to: