[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

traduccions del ddtpHola a tots.

Pareix que torna a estar actiu el ddtp, i com va dir ettin, tenim
moooooolta feina.

No hi ha un procediment establert per les revisions de les descripcions.
Mentre no tinguem infraestructura per coordinar les traduccions, propose
que per congruència amb la forma anterior de treballar, ens coordinem
amb la llista amb missatges amb el Subject:

[ITT] ddtp://paquet
[RFR] ddtp://paquet
...

S'hauria d'establir preferències amb les traduccions, (per seccions?), o
pot ser indiferent.

Hauríem d'intentar també fixar-nos fites temporals per les traduccions
(anuals?).

AVÍS: Per qui vulgui aconseguir alguna cosa per fer, teniu:

* Llista amb tots els fitxers disponibles per traduir amb el seu estat:
http://ddtp.debian.net
* Per aconseguir la descripció d'un paquet, envieu un correu a
pdesc@ddtp.debian.net amb el Subject: GET paquet ca
* Per aconseguir tres descripcions (aleatòries), envieu un correu a
pdesc@ddtp.debian.net amb el Subject: GET 3 ca


Que, ens posem a la feina?

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4Reply to: