[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/mips.xmlEls títols amb "Booting" d'aquest fitxer han estat un maldecap. Cada
vegada que torno a llegir el text canvio d'opinió sobre com s'haurien
de traduir.

  Booting with TFTP
  SGI Indys TFTP Booting
  Broadcom BCM91250A TFTP Booting

Són títols que es repeteixen en la majoria d'aquests darrers fitxers.
Seria bo tenir-los més o menys iguals. Quina traducció seria millor?

Attachment: mips.xml
Description: XML document


Reply to: