[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/supported/mips.xml
-- 
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 22939 -->


  <sect2 arch="mips"><title>UCP, Plaques Base i Suport de Video</title>
<para>

Debian en &arch-title; actualment suporta dues subarquitectures:

<itemizedlist>
<listitem><para>

SGI IP22: aquesta plataforma inclou les màquines Indy SGI, Indigo 2 i
Challenge S. Com que aquestes màquines són molt similars, sempre que aquest document es referisca a l'Indy SGI, tant l'Indigo 2 com el challenge S tindran el mateix significat.

</para></listitem>
<listitem><para>

Broadcom BCM91250A (SWARM): aquest és un factor d'avaluació ATX per a la targeta de la Broadcom basada en la seva familia de processadors SiByte.

</para></listitem>
</itemizedlist>

Es pot trobar informació mirant les màquines suportades per mips/mipsel en <ulink url="&url-linux-mips;">Linux-MIPS homepage</ulink>. Nomes es cobreixen els sistemes suportats per l'instal·lador de Debian. Si està buscant suport per a altres subarquitectures, per favor contacte amb <ulink url="&url-list-subscribe;"> debian-&architecture; mailing list</ulink>.

</para>

   <sect3><title>CPU</title>
<para>

En SGI IP22, SGI Indy, Indigo 2 i Challenge S amb R4000, R4400, R4600 i R5000 els processadors són suportats per l'instal·lació del sistema Debian en MIPS big endian. L'avaluació de la targeta del Broadcom BCM91250A esdevé amb el xip SB1250 amb dos nuclis SB-1 que són suportats en mode SMP per aquest instal·lador.

</para><para>

Algunes màquines MIPS poden operar en ambdós modes, little endian i big endian. Per al little endian del MIPS, per favor llisca la documentació per a l'arquitectura mipsel.

</para>
   </sect3>
  </sect2>


Reply to: