[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]manual://d-i/preparing/nondeb-part/powerpc.xmlOn Wed, Jan 04, 2006 at 01:00:41PM +0100, Pau Rul·lan Ferragut wrote:

aquesta sí que és la nondeb-part, ho sento

-- 

Comparteixo, ergo existeixo.


Attachment: powerpc.xml
Description: XML document


Reply to: