[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/example-preseed-etch.xml
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>404 No Trobat</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>No trobat</H1>
La petició de la URL /~guillem/catalan/manual/appendix/example-preseed-etch.xml no ha estat trobada en aquest servidor.<P>
<HR>
<ADDRESS>Servidor Apache/1.3.33 a people.debian.org Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>

Reply to: