[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/appendix/example-preseed-sarge.xml
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 30372 untranslated -->

<informalexample condition="sarge"><screen>
#### Inici.

# Si aneu a emprar un fitxer de configuració prèvia, primer heu d'arrencar l'instal·lador,
# i indicar-li el fitxer que aneu a emprar. Això es fa indicant-li al nucli un paràmetre
# d'arrencada, bé manualment en arrencar o bé editant el fitxer syslinux.cfg (o un altre
# de semblant) i afegint-hi el paràmetre al final de les línies addicionals per al nucli.
#
# Si arrenqueu en xarxa, empreu això:
#  preseed/url=http://camí/a/l'ordinador/principal/del/fitxer
# Si esteu reconfigurant-vos un CD, podeu emprar això:
#  preseed/file=/cdrom/fitxer
# Si esteu instal·lant des d'un dispositiu USB, empreu això, i poseu el fitxer de
# configuració al directori principal de la memòria USB.
#  preseed/file=/hd-media/fitxer
# Assegureu-vos de copiar el fitxer al lloc que especifiqueu.
#
# Hi ha parts del procés d'instal·lació que no es poden automatitzar fent servir
# algunes formes de configuració prèvia, car les preguntes es fan abans de
# carregar el fitxer de configuració. Per exemple, si descarregueu el fitxer
# d'una xarxa, cal que aquesta estiga ja configurada. Una raó per emprar la
# configuració prèvia de l'initrd és que permet la configuració prèvia de fins i
# tot aquests passos incials del procés d'instal·lació.
#
# Encara que no es puga emprar un fitxer de configuració prèvia en alguns passos,
# la instal·lació es pot automatitzar del tot, car podeu indicar-li al nucli valors
# de configuració prèvia a la línia d'ordres. Simplement indiqueu el camí/a/var=valor
# per a qualsevol de les variables de configuració prèvia enumerades a sota.
#
# Mentre hi estigueu a la línia d'ordres, potser voldreu introduir-hi debconf/priority=critical
# a fi d'evitar la majoria de preguntes fins i tot si la configuració prèvia present se'n
# deixa alguna. I podeu també ajustar a 1 el temps d'espera a syslinux.cfg per no haver de
# prémer enter per arrencar l'instal·lador.
#
# Tingueu en compte que el nucli accepta un màxim de 8 opcions de línia d'ordres i de 8
# opcions d'entorn (incloent-hi qualsevol opcions afegides per defecte per
# l'instal·lador). Si s'excedeixen aquestes xifres, els nuclis 2.4 kernels les ignoren,
# mentre que els 2.6 tindran un panic. A partir del 2.6.9 podeu emprar 32 opcions de
# línia d'ordres i 32 opcions d'entorn.
#
# Algunes de les opcions predeterminades, com 'vga=normal' es poden eliminar sense cap
# problema en la majoria d'instal·lacions, cosa que pot permetre-vos afegir més opcions
# per a la configuració prèvia.

# No es pot fer servir la configuració prèvia per establir ni l'idioma,
# ni el país ni el teclat. Cal emprar paràmetres del nucli. Per exemple:
# languagechooser/language-name=English
# countrychooser/shortlist=US
# console-keymaps-at/keymap=us

#### Configuració de la xarxa.

# �bviament, no funcionarà si carregueu el fitxer de configuració prèvia des de la
# xarxa! Però va molt bé si esteu arrencant des d'un CD o una memòria USB. També podeu
# indicar-li al nucli paràmetres de configuració de la xarxa si carregueu fitxers
# de configuració prèvia des de la xarxa.

# Si és possible, el netcfg escollirà una interfície que tinga un enllaç. El següent
# evita que mostre una llista si hi ha més d'una interfície.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Si teniu un servidor dhcp lent i l'instal·lador finalitza l'espera, això us pot
# ser d'utilitat.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Si preferiu configurar la xarxa a mà, aquí teniu com:
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Tingueu en compte que qualsevol nom d'ordinador principal i de domini assignats amb
# el dhcp tenen preferència sobre els valors indicats aquí. Tanmateix, establir aquests 
# encara evitarà que es mostren qüestions fins i tot si els valors provenen del dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Deshabiliteu aquest molest diàleg sobre la clau WEP.
d-i netcfg/wireless_wep string
# El fastigós nom del servidor dhcp que alguns ISP empren com a contrasenya.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

#### Ajusts de la rèplica.

d-i mirror/country string enter information manually
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/suite string testing
d-i mirror/http/proxy string

#### Particionat.

# Si el sistema disposa d'espai lliure podeu triar de particionar només aquest.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition \
#  seleccioneu Empra l'espai lliure continu més gran

# També podeu especificar el disc que es particionarà. El nom del dispositiu es
# pot indicar bé en el format devfs o bé en el format tradicional.
# Per exemple, per emprar el primer disc que detecta el devfs:
d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc

# Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides:
d-i partman-auto/choose_recipe select \
   All files in one partition (recommended for new users)
#d-i partman-auto/choose_recipe select Desktop machine
#d-i partman-auto/choose_recipe select Multi-user workstation

# O indicar-ne una pròpia...
# El format de la recepta es descriu al fitxer devel/partman-auto-recipe.txt.
# Si podeu obtenir un fitxer de recepta per a l'entorn de l'instal·lador, podeu
# simplement apuntar-hi.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# Si no, podeu posar una recepta sencera en una línia. Aquest exemple crea
# una petita partició /boot, un espai d'intercanvi adient, i emprea la resta
# de l'espai per a la partició arrel:
#d-i partman-auto/expert_recipe string boot-root :: \
#  20 50 100 ext3 $primary{ } $bootable{ } method{ format } format{ } \
#  use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } mountpoint{ /boot } . \
#  500 10000 1000000000 ext3 method{ format } format{ } \
#  use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } mountpoint{ / } . \
#  64 512 300% linux-swap method{ swap } format{ } .
# Com a referència, aquí teniu la mateixa recepta en forma més llegible:
#  boot-root ::
#    40 50 100 ext3
#     $primary{ } $bootable{ }
#     method{ format } format{ }
#     use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
#     mountpoint{ /boot }
#    .
#    500 10000 1000000000 ext3
#     method{ format } format{ }
#     use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
#     mountpoint{ / }
#    .
#    64 512 300% linux-swap
#     method{ swap } format{ }
#    .

# Això fa que el partman particione automàticament sense demanar confirmació.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select \
  Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true

#### Instal·lació del carregador.

# El Grub és el carregador predeterminat (per a l'x86). Si voleu instal·lar el lilo,
# tragueu-hi el comentari:
#d-i grub-installer/skip boolean true

# Això, que és segur de fer, fa que el grub s'instal·le automàticament al MBR
# si no es detecta cap altre sistema operatiu a la màquina.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Això altre fa també que l'instal·lador del grub el pose a l'MBR si troba qualsevol
# altre sistema operatiu, la qual cosa és menys segura ja que pot no ser possible
# d'arrencar aquest altre sistema operatiu.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Com a alternativa, si voleu instal·lar-lo a un lloc diferent de l'MBR,
# tragueu-ne el comentari i editeu aquestes línies:
#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
#d-i grub-installer/only_debian boolean false
#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#### Finalització de la primera etapa de la instal·lació.

# Evita el darrer missatge de la instal·lació que apareix, indicant-ne l'estat complet.
d-i prebaseconfig/reboot_in_progress note

#### Ordres amb la línia d'ordres.

# Necessàriament, la configuració prèvia de l'instal·lador del Debian no pot ser segura.
# No hi ha res que comprove els intents de sobreeiximent de memòria intermèdia o
# d'altres abusos sobre els valors d'un fitxer de configuració prèvia com el present.
# Feu servir només aquests fitxers si provenen de llocs de confiança! Per raons de control,
# i perquè és útil en general, aquí teniu una manera d'executar qualsevol ordre de la línia
# d'ordres que vulgueu dins l'instal·lador, de manera automàtica.

# Aquesta primera ordre s'executa tan prompte com es pot, tot just després
# de llegir el fitxer de configuració prèvia.
#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb

# Aquesta s'executa just abans que finalitze la instal·lació, però quan encara
# es pot usar un directori de destí.
#d-i preseed/late_command string echo foo > /target/etc/bar

# Aquesta ordre s'executa en iniciar-se la configuració bàsica (base-config).
#base-config base-config/early_command string echo hi mom

# Aquesta ordre s'executa després de la configuració bàsica, abans de l'indicador
# d'entrada. �s una bona manera d'instal·lar un conjunt de paquets que us interessen,
# o de retocar la configuració del sistema.
#base-config base-config/late_command string \
#  apt-get install zsh; chsh -s /bin/zsh

###### Configuració prèvia de la segona fase de la instal·lació.

#### Configuració prèvia de la configuració bàsica (base-config).

# Per evitar el missatge introductori.
base-config base-config/intro note

# Per evitar el missatge final.
base-config base-config/login note

# Per si heu instal·lat un gestor de visualització però no voleu engegar-lo
# immediatament després de la configuració bàsica.
#base-config base-config/start-display-manager boolean false

# Algunes versions de l'instal·lador poden emetre un informe del que heu
# instal·lat. Per defecte, no es fan informes, però enviar-n'hi ajuda el projecte
# a determinar quin programari s'empra més, a fi d'incloure'l als CD.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

#### Configuració del rellotge i de la zona horària.

# Per controlar si el rellotge del maquinari s'ajusta al temps universal coordinat (UTC).
#base-config tzconfig/gmt boolean true
# Si li heu dit a l'instal·lador que sou als EUA, podeu ajustar
# la zona horària fent servir aquesta variable.
# (Les opcions són: Eastern, Central, Mountain, Pacific, Alaska, Hawaii,
# Aleutian, Arizona East-Indiana, Indiana-Starke, Michigan, Samoa, other)
#base-config tzconfig/choose_country_zone/US select Eastern
# Si li heu dit que sou al Canadà.
# (Les opcions són: Newfoundland, Atlantic, Eastern, Central,
# East-Saskatchewan, Saskatchewan, Mountain, Pacific, Yukon, altres)
#base-config tzconfig/choose_country_zone/CA select Eastern
# Si li heu dit que sou al Brazil. (Les opcions són: East, West, Acre,
# DeNoronha, altres)
#base-config tzconfig/choose_country_zone/BR select East
# Molts països tenen només una zona horària. Si li heu dit a l'instal·lador que sou
# a algun d'aquests, podeu triar-ne la zona horària estàndard mitjançant aquesta
# pregunta.
#base-config tzconfig/choose_country_zone_single boolean true
# Aquesta pregunta es fa com a recurs alternatiu per a països diferents dels enumerats
# abans, els quals tenen més d'una zona horària. Podeu configurar prèviament una de les
# zones horàries, o una altra ("other").
#base-config tzconfig/choose_country_zone_multiple select

#### Configuració prèvia de comptes.

# Per fer una configuració prèvia de la contrasenya de superusuari, cal que la
# indiqueu explícitament en aquest fitxer. Això no és bona idea, sigueu-ne conscients!
#passwd passwd/root-password password r00tme
#passwd passwd/root-password-again password r00tme

# Per ometre la creació d'un compte d'usuari normal.
#passwd passwd/make-user boolean false

# Per configurar prèviament el nom d'usuari complet i el que tindrà al sistema.
#passwd passwd/user-fullname string Debian User
#passwd passwd/username string debian
# I la contrasenya, però empreu això amb molta precaució!
#passwd passwd/user-password password insecure
#passwd passwd/user-password-again password insecure

#### Configuració de l'Apt.

# Amb això es controla quina font de paquets es fa servir en la segona fase
# de la instal·lació. Les opcions són: cdrom, http, ftp, filesystem (sistema de
# fitxers), edit sources list by hand (edició manual de la llista de fonts)
base-config apt-setup/uri_type select http

# Si escolliu ftp o http, se us demanarà un país i un servidor rèplica.
base-config apt-setup/country select enter information manually
base-config apt-setup/hostname string http.us.debian.org
base-config apt-setup/directory string /debian
# Perquè s'ature després d'escollir el servidor rèplica.
base-config apt-setup/another boolean false

# Podeu instal·lar programari no lliure (non-free) i contribuït (contrib).
#base-config apt-setup/non-free boolean true
#base-config apt-setup/contrib boolean true

# Per habilitar actualitzacions de seguretat.
base-config apt-setup/security-updates boolean true

#### Selecció de paquets.

# Podeu instal·lar qualsevol combinació de tasques que hi haja a l'abast.
# En aquest moment les tasques que hi ha són: Entorn d'escriptori (Desktop
# environment), Servidor web (Web server), Servidor d'impressió (Print server),
# Servidor DNS (DNS server), Servidor de fitxers (File server), Servidor de correu
# (Mail server), Base de dades SQL (SQL database), Portàtil (Laptop), Sistema
# estàndard (Standard system), Selecció manual de paquets (manual package selection).
# La darrera executarà l'aptitude. Podeu també no instal·lar cap tasca i forçar
# la instal·lació d'un conjunt de paquets d'alguna altra manera.
# Sempre és recomanable usar la tasca Sistema estàndard.
tasksel tasksel/first multiselect Desktop environment, Standard system
#tasksel tasksel/first multiselect Web server, Standard system

#### Configuració de l'administrador de correu.

# Durant una instal·lació normal, l'exim sols fa unes poques preguntes. Aquí teniu la
# manera d'evitar fins i tot aquestes. Encara podeu fer més complexa la configuració.
exim4-config exim4/dc_eximconfig_configtype \
  select no configuration at this time
exim4-config exim4/no_config boolean true
exim4-config exim4/no_config boolean true

# �s bona idea ajustar el següent a qualsevol dels comptes d'usuari que hàgeu
# creat. Si ho deixeu en blanc, el correu de l'administrador de correu anirà a
# /var/mail/mail.
exim4-config exim4/dc_postmaster string

#### Configuració de l'X.

# Es pot fer una configuració prèvia de l'X, però probablement us caldrà saber
# alguns detalls sobre el maquinari de vídeo, car el configurador de l'X
# no ho configura tot automàticament.

# L'X pot detectar el controlador adient per a algunes targetes, però si empreu una
# configuració prèvia, substituireu tot el que aquell seleccione. Amb tot, el controlador
# vesa funcionarà la majoria de vegades.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/device/driver select vesa

# Un problema amb l'detecció automàtica del ratolí és que si falla, l'X la tornarà
# intentar indefinidament. Per tant, si l'heu inclosa en la configuració prèvia,
# hi ha la possibilitat de caure en un bucle infinit, si falla la detecció.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/autodetect_mouse boolean true

# Es recomana fer servir la detecció automàtica del monitor.
xserver-xfree86 xserver-xfree86/autodetect_monitor boolean true
# Tragueu el comentari a això si teniu una pantalla LCD.
#xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/lcd boolean true
# L'X té tres maneres de configurar el monitor. Aquí teniu com configurar prèviament
# la "intermèdia" (medium), que sempre és a l'abast. La "simple" pot no ser-hi,
# i l' "avançada" (advanced) fa massa preguntes.
xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/selection-method \
  select medium
xserver-xfree86 xserver-xfree86/config/monitor/mode-list \
  select 1024x768 @ 60 Hz

#### Altres qüestions.

# Segons el programari instal·lat, o si les coses van malament durant el
# procés d'instal·lació, és possible rebre preguntes sobre altres qüestions.
# També podeu fer-ne una configuració prèvia. Per obtenir una llista de totes
# les preguntes que es poden fer durant la instal·lació, feu una instal·lació,
# i després executeu aquestes ordres:
#  debconf-get-selections --installer > file
#  debconf-get-selections >> file

# Si voleu, podeu incloure altres fitxers de configuració prèvia en aquest.
# Qualsevol ajust d'aquests fitxers prevaldrà sobre els del fitxer present.
# Es pot incloure més d'un fitxer, separat per espais; es carregaran tots.
# Els fitxers inclosos poden tenir directrius de configuració prèvia pròpies o
# bé incloure fitxers amb d'altres. Tingueu en compte que si els noms de fitxer
# són relatius, s'agafen del mateix directori que el del fitxer que els inclou.
#d-i preseed/include string x.cfg

# Més flexible que això és el següent, que executa una ordre a l'intèpret i, si
# s'obté cap nom d'un fitxer de configuració prèvia, s'hi inclou. Per exemple,
# per activar les configuracions basades en un determinat dispositiu USB
# d'emmagatzematge (en aquest cas, un lector incorporat de targetes):
#d-i preseed/include_command string \
#  if $(grep -q "GUID: 0aec3050aec305000001a003" /proc/scsi/usb-storage-*/*); \
#  then echo kraken.cfg; else echo otherusb.cfg; fi

# Per configurar el format d'un fitxer de configuració prèvia abans d'efectuar la
# instal·lació, podeu fer servir les debconf-set-selections:
#  debconf-set-selections -c preseed.cfg
</screen></informalexample>

Reply to: