[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR]manual://d-i/preparing/bios-setup/s390.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 untranslated -->


 <sect2 arch="s390"><title>BIOS Setup</title>
<para>

A l'hora d'instal·lar &debian; a &arch-title; o a màquines
zSeries s'ha d'arrencar primer amb un kernel dins el sistema. El mecanisme
d'arrencada en aquesta plataforma és inherentment diferent a d'altres,
especialment dels sistemes PC: no hi ha cap disquetera disponible.
Us haureu adonat d'una altra gran diferència mentre treballeu amb
aquesta plataforma: la majoria (si no tot) del temps que hi esteu treballant serà remotament,
amb l'ajut d'algun programari client de sessió com pot ser telnet, o un
navegador. Això deu ser degut a aquesta arquitectura tan especial on la
consola 3215/3270 es basa en línies enlloc de basar-se en caràcters.

</para><para>

Linux s'executa, en aquesta plataforma, tant nativament en la màquina,
en una LPAR (Partició Lògica) o en una màquina virtual proporcionada per
el sistema VM. Podeu usar una cinta d'arrencada en tots aquests sistemes; podeu
usar altres sistemes d'arrencada, també, però poden no estar 
disponibles. Per exemple, podeu usar el lector de tarjetes virtuals d'una
màquina virtual, o arrencar des de la HMC (Consola d'administració de Maquinari)
d'una LPAR si la HMC i aquesta opció és disponible.

</para><para>

Abans de que comenceu la instal·lació, haureu de revisar alguns
passos de diseny i preparació. IBM ha posat a disposició documentació
del procés sencer, ex. com preparar el mitjà d'instal·lació
i com arrencar des d'aquest mitjà. Duplicar aquí aquesta informació
no és possible ni necessari. De totes maneres, descriurem aquí
quin tipus específic de dades de Debian són necessàries i on les podreu
trobar. Usant aquestes dues fonts d'informació, podreu preparar la
vostra màquina i el mitjà d'instal·lació i procedir a l'arrencada des
del mitjà. Quan veieu el missatge de benvinguda a la sessió client
seguiu les passes específiques de Debian d'aquest document. 

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="s390">
 <title>Instal·lacions Nativa i LPAR</title>
<para>

Si us plau, dirigiu-vos al capítol 5 del
<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg244987.pdf";>
Linux per &arch-title;</ulink>
Llibre vermell i capítol 3.2 del
<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg246264.pdf";>
Linux per eServer zSeries d'IBM i &arch-title;: Distribucions</ulink>
Llibre vermell a com establir una LPAR per Linux.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="s390">
 <title>Instal·lació com a VM</title>

<para>

Si us plau, dirigiu-vos al capítol 6 del
<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg244987.pdf";>
Linux per &arch-title;</ulink>
Llibre vermell i capítol 3.1 del
<ulink url="http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg246264.pdf";>
Linux per eServer zSeries d'IBM i &arch-title;: Distribucions</ulink>
Llibre vermell a com establir una VM per executar Linux.

</para><para>

Necessiteu copiar tots els fitxers des del sub-directori 
<filename>generic</filename> al disc CMS. Assegureu-vos de transferir
<filename>kernel.debian</filename> i
<filename>initrd.debian</filename> en mode binary amb una longitud fixa
de registre de 80 caràcters.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="s390">
 <title>Instal·lació en un servidor</title>

<para>

Si no teniu connexió a Internet (ni directament ni a través d'un proxy
web) necessiteu crear una instal·lació local a un servidor, que sigui
accessible desde el S/390. Aquest servidor contindrà tots els paquets
que es vulguin instal·lar i els ha de fer accessibles usant NFS, HTTP o
FTP.

</para><para>

El servidor d'instal·lació ha de tenir l'estructura de directoris exactaa la de qualsevol rèplica de &debian; però només els arxius de 
s390 i els independents d'arquitectura. També podeu copiar el
contingut de tots els CDs d'instal·lació dins l'arbre de directoris.

</para><para condition="FIXME">

<emphasis>FIXME: més informació &mdash; del llibre vermell?</emphasis>

</para>
 </sect2>

Reply to: