[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS:#345226] po://aptitude/po/ca.poper manca de temps ... he tirat pel dret (tenint en compte que l'actualització era per fa un mes)
salutReply to: