[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] manual://d-i/partitioning/device-names.xmlUn petit error, crec:

El primer disc XT s'anomena <filename>/dev/xdb</filename>.

El /dev/xdb hauria de ser "El segon" no?

Torno a tenir problemes veient els accents be. Algu pot recordar-me que haig de fer?
Aixo amb less, vi i vim dins una fenestre konsole.

Matt


On 12/29/05, Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
Crec que ja està per a pujar.

Jordi
--
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net      jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/
Reply to: