[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/hardware/memory-disk-requirements.xmlTitle: Requeriments de memòria i espai de disc
Heu de tenir com a mínim &minimum-memory; de memòria i &minimum-fs-size; d'espai al disc dur. Per a un sistema mínim de consola (tots els paquets estàndards) necessitareu 250 MiB. Si voleu instal·lar una quantitat raonable de programari, inclòs l'X Window System i alguns programes i biblioteques de desenvolupament, necessitareu com a mínim 400 MiB. Per a un sistema més o menys complet necessitareu alguns gigabytes. En màquines Amiga la grandària de la FastRAM s'ha de tenir en compte per als requeriments de memòria total. A més, no es permet l'ús de targetes Zorro amb RAM de 16 bits; necessitareu RAM de 32 bits. Podeu fer sevir el programa amiboot per a inhabilitar la RAM de 16 bits, consulteu la Linux/m68k FAQ. Els nuclis recents haurien d'inhabilitar automàticament la RAM de 16 bits. En màquines Atari, Linux utilitza tant l'ST-RAM com la Fast RAM (TT-RAM). Molts usuaris han tingut problemes executant el nucli a la Fast RAM, així que el programa d'arrencada de l'Atari posarà el nucli a l'ST-RAM. La quantitat mínima d'ST-RAM necessària és de 2 MiB. Necessitareu 12 MiB o més addicionals de TT-RAM. Als Macintosh, hauríeu d'anar amb compte amb les màquines amb vídeo basat en RAM (RBV). El segment de RAM a l'adreça física 0 es fa servir com a memòria de pantalla, fent que la posició de càrrega per defecte del nucli no estigui disponible. El segment de RAM alternatiu utilitzat per al nucli i el RAMdisk ha de ser com a mínim 4 MiB. FIXME: encara és cert això?
Reply to: