[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Estat del manual de d-i [2005-12-27]Hola!

Només informar-vos del progrés que estem fent amb el manual.
Això fa una setmana:

 Language %complete Translated Untranslated Outdated Missing
 Catalan  35     83     70      5     0

Ara:

 Catalan  53     102     51      0     0

Vinga una última empentada!

salut,
guillemReply to: