[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: alguns errorsHola,

On Sun, Aug 28, 2005 at 03:03:10PM +0200, Daniel López wrote:
> per a qui es pugui encarregar, he vist un parell d'erros a la pàgina dels
> ports de debian:
> http://www.us.debian.org/ports/index
> a la introducció:
> (h)em fet els nostre(s) tres primer(s) port no Linux, llista

Fet.

> A Debian Beowulf
> 
> Beowulf és una alternativa per a algun dels grans super ordinadors usats en la 
> ciència i les matemàtiques. Aquest projecte intenta executar clusters Beowulf 
> en màquines Debian i connectar a la gent gent involucrada en la "vertadera" 
> --> hauria de ser "veritable".

Aquesta és correcta, no la he tocat.

salut,
guillemReply to: