[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Software paradise.A Diumenge 10 Juliol 2005 15:02, Bessie va escriure:
> Popular software at low low prices.
> http://bxbglxw.29ohnj2vzuk9hl2.bushiaaina.com

www.debian.org

és lliure, és millor, és més barato...


-- 
Linux User 152692 
Catalonia

Attachment: pgp0Z33k5cKcW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: