[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/backup.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCqrOaNTNQylgICMQRAgwwAKCkd6SmrAjNtF31GVfX8D9a7L3AUgCfe2EF
idEPGeiJ+S0+4ILH/gUho0o=
=PKoa
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 12756 -->

 <sect1 id="backup">
 <title>Feu còpia de seguretat de les vostres dades!</title>
<para>

Abans de començar, assegureu-vos de fer còpia de tots els fitxers del
vostre sistema. Si és la primera vegada que instal·leu un sistema operatiu
no natiu al vostre ordinador,  és molt probable que necessiteu reparticionar
el vostre disc per fer espai per &debian;. Conteu en que cada vegada que particioneu el vostre disc, perdreu tot el que hi ha al disc, independentment del 
programa que utilitzeu. Els programes utilitzats a la instal·lació són molt
segurs i tenen molts anys d'us; però són també molt potents i un moviment
en fals pot costar-vos car. dos minuts de pensar pot estalviar hores de treball
innecessari.

</para><para>

Si esteu creant un sistema multi-arrancada, assegureu-vos de tenir els
mitjans de distribució de qualsevol altre sistema operatiu que tingueu a ma.
Especialment si reparticioneu el vostre disc d'arrencada, podríeu trobar-vos
en la situació de haver de reinstal·lar el carregador del vostre sistema operatiu,
o en altres casos el sistema operatiu complet i tots els arxius afectats
pels canvis a les particions.

</para>

<para arch="m68k">

Amb l'excepció dels ordinadors BVM i Motorola VMEbus, l'únic mètode 
d'instal·lació suportat pels sistemes m68k és arrencar des del disc local
o la disquetera utilitza un arranc basat en AmigaOS/TOS/MacOS, en
aquestes màquines necessitareu el sistema operatiu original per arrencar
Linux. Per arrencar Linux a les maquines BVM i Motorola VMEbus necessitareu
les ROMs d'arrencada ``BVMBug'' o ``16xBug''.

</para>

 </sect1>

Reply to: