[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/preparing/bios-setup/i386.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.0 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFCja2PNTNQylgICMQRAvytAKCp+StOGpxhqQVeiO1Lio9U/jiTiQCgk8wd
oYTXbX9aqRqqczBFP0N4fnA=
=g6x2
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18674 untranslated -->


 <sect2 arch="i386" id="bios-setup"><title>Invocant el Menú de configuració de la BIOS</title>

<para>

La BIOS proveeix les funcions bàsiques que es necessiten per arrencar la 
vostra màquina per permetre al vostre sistema operatiu accedir al maquinari.
El vostre sistema probablement proveeix un menú de configuració que s'utilitza
per configurar la BIOS. Abans d'instal·lar, <emphasis>assegureu-vos</emphasis> que la
vostra BIOS està correctament configurada; no fer-ho pot portar a fallades intermitents
que incapacite per instal·lar Debian.

</para><para>

La resta d'aquesta secció s'ha agafat de
<ulink url="&url-pc-hw-faq;"></ulink>, responent a la pregunta, "Com entre al menú
de configuració del CMOS?". Si accediu al menú de configuració de la BIOS (o ``CMOS'') 
depèn del programador del programari de la BIOS:

</para>

<!-- From: burnesa@cat.com (Shaun Burnet) -->
<variablelist>

<varlistentry>
 <term>AMI BIOS</term>
 <listitem><para>

Tecla <keycap>Supr</keycap> al POST (prova d'autoverificació a l'arrancada)

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
 <term>Award BIOS</term>
 <listitem><para>

Tecles
<keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Esc</keycap>
</keycombo>, o <keycap>Supr</keycap> al POST

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry><term>DTK BIOS</term>
 <listitem><para>

Tecla <keycap>Esc</keycap> al POST

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry><term>IBM PS/2 BIOS</term>
 <listitem><para>

Tecles
<keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Insert</keycap>
</keycombo>
després
<keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Supr</keycap>
</keycombo>

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
 <term>Phoenix BIOS</term>
 <listitem><para>
Tecles
<keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>Esc</keycap>
</keycombo>
o
<keycombo>
 <keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap><keycap>S</keycap>
</keycombo>
o
<keycap>F1</keycap>

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Podeu trobar més informació de com activar altres rutines de BIOS a
<ulink url="&url-invoking-bios-info;"></ulink>.

</para><para>

Algunes màquines &arch-title; no tenen menú de configuració a la BIOS.
Aquestes necessiten d'un programa de configuració del CMOS. Si no teniu
el disc d'instal·lació i/o diagnòstics, podeu provar a utilitzar programari
de prova o programari gratuït. Proveu de buscar a 
<ulink url="&url-simtel;"></ulink>.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386" id="boot-dev-select"><title>Selecció del dispositiu d'arrencada</title>

<para>

Molts menús de configuració de les BIOS permeten seleccionar els dispositius
que s'utilitzaran per iniciar el sistema. Canvieu-ho per buscar un sistema
operatiu arrencable a <filename>A:</filename> (el primer disquet),
aleshores opcionalment el primer CD-ROM (possiblement amb el nom 
<filename>D:</filename> o <filename>E:</filename>), i aleshores de
<filename>C:</filename> (el primer dur). Aquests paràmetres permeten
l'arrencada del disquet o CD-ROM, que són dos dels més comuns dispositius
d'arrencada per instal·lar Debian.

</para><para>

Si disposeu d'una controladora SCSI nova i disposeu d'un CD-ROM
connectat a ella, normalment podreu arrencar del CD-ROM. Tot el 
que heu de fer és habilitar l'arrencada del CD-ROM a la BIOS de la vostra
controladora SCSI.

</para><para>

Altra opció freqüent és arrencar d'un dispositiu emmagatzemament USB 
(també es diu llapis de memòria o clau USB).
Algunes BIOS poden arrencar directament d'un dispositiu USB, i d'altres no.
Podríeu necessitar configurar la vostra BIOS per que arrenqués des d'un
<quote>disc extraïble</quote> o bé d'un <quote>USB-ZIP</quote> per poder
arrencar del dispositiu USB.

</para><para>

Ací trobareu alguns detalls de com triar l'ordre d'arrencada. Recordeu
de canviar l'ordre d'arrancada després d'instal·lar Linux per poder 
reiniciar el vostre ordinador des del disc dur.

</para>

  <sect3 id="ctbooi">
  <title>Canviant l'ordre d'arrencada a ordinadors IDE</title>

<orderedlist>
<listitem><para>

Quan s'engegue el vostre ordinador, premeu les tecles per entrar a
la BIOS. Sovint, és la tecla <keycap>Delete</keycap>. Consulteu la 
documentació del vostre maquinari per conèixer les tecles exactes.

</para></listitem>
<listitem><para>

Busqueu l'ordre d'arrencada a la vostra utilitat de configuració. El lloc
on es trobe depèn de la vostra BIOS, però heu de buscar un camp que te una
llista de discs.

</para><para>

  
Les opcions més comuns a maquines IDE són C, A, cdrom o A, C, cdrom.

</para><para>

  
C és el disc dur, i A és el disquet.

</para></listitem>  
<listitem><para>

Canvieu l'ordre d'arrencada de manera que tingueu primer el 
CD-ROM o el disquet. Normalment, les tecles <keycap>Page Up</keycap> o
<keycap>Page Down</keycap> van desplaçant-se per les opcions possibles.

</para></listitem>
<listitem><para>

Deseu els vostres canvis. Les instruccions a la pantalla us diran com
desar els canvis al vostre ordinador.

</para></listitem>
</orderedlist>
  </sect3>

  <sect3 id="ctboos">
  <title>Canviant l'ordre d'arrencada a màquines SCSI</title>
<para>

<orderedlist>
<listitem><para>

Quan el vostre ordinador comença, premeu les tecles per entrar a la
utilitat de configuració SCSI.

</para><para>

Podeu arrencar la utilitat de configuració SCSI desprès de comprovar la
memòria i vore el missatge de com arrencar la utilitat de la BIOS a l'arrencar
l'ordinador.

</para><para>

Les combinacions de tecles depenen de la utilitat. Sovint són 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>.
Consulteu la documentació del vostre maquinari per conèixer les
combinacions de tecles exactes.

</para></listitem>
<listitem><para>

Busqueu la utilitat per canviar l'ordre d'arrencada.

</para></listitem>
<listitem><para>

Configureu la utilitat de forma que el SCSI IDE del CD estigui al primer
lloc a la llista.

</para></listitem>
<listitem><para>

Deseu els canvis. Les instruccions a la pantalla us diran com
desar els canvis al vostre ordinador. Sovint es tracta de 
<keycap>F10</keycap>.

</para></listitem>
</orderedlist>

</para>
  </sect3>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386">
 <title>Paràmetres de la BIOS miscel·lànies</title>

  <sect3 id="cd-settings"><title>Paràmetres del CD-ROM </title>
<para>

Algunes BIOS (com les BIOS Award) permeten fixar la velocitat del CD. 
Eviteu-ho, i poseu la velocitat mínima. Si trobeu missatges d'error
<userinput>seek failed</userinput>, aquest podria ser el vostre problema. 

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Memòria Extendida vs. Memòria expandida</title>
<para>

Si el vostre sistema proveeix les dos, memòria ex<emphasis>ten</emphasis>dida i
ex<emphasis>pan</emphasis>dida, configureu-ho de manera que tingueu el
màxim possible de extendida i el mínim possible de extendida. Linux necessita
memòria extendida i no pot fer ús de memòria expandida.

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Protecció davant virus</title>
<para>

Deshabiliteu qualsevol característica d'avís davant virus que pugui donar-vos
la vostra BIOS. Si teniu una placa base o altre maquinari especial,
assegureu-vos que s'ha deshabilitat o extraieu-la físicament metres executeu
GNU/Linux. Aquestes no són compatibles amb GNU/Linux; es més, pels permisos del
sistema de fitxers i la memòria protegida del nucli de Linux, pràcticament no
es coneixen virus.

<footnote>
<para>

Després de la instal·lació podeu activar la protecció del sector d'arrencada
si voleu. Açò no és cap mesura addicional de seguretat a Linux, però si
utilitzeu Windows, pot previndre una catàstrofe. No hi ha necessitat de
utilitzar el Master Boot Record (MBR) desprès de configurar el gestor 
d'arrencada.

</para>
</footnote>

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>«Shadow RAM»</title>
<para>

La vostra placa base pot facilitar <emphasis>shadow RAM</emphasis> o
memòria cau per la BIOS. Podeu veure els paràmetres per «Video BIOS Shadow», 
«C800-CBFF Shadow», etc. <emphasis>Deshabiliteu</emphasis> tota la 
«Shadow RAM». La «Shadow RAM» s'utilitza per accelerar l'accés a les ROMs a
la vostra placa base i a algunes tarjes controladores. Linux no utilitza
questes ROMs després d'arrencar ja que dona el seu programari de 32 bits en 
lloc del programari de 16 bits de les ROMs. Deshabilitar la «shadow RAM»
podria convertir-la en disponible per a programes com memòria normal.
Deixar activada la «shadow RAM» podria interferir amb l'accés que fa Linux
als dispositius físics.

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>«Memory Hole»</title>
<para>

Si la vostra BIOS us ofereix alguna cosa com «15-16 MB Memory Hole», 
desactiveu-ho. Linux espera trobar memòria allí si té aquesta RAM.

</para><para>

Es coneix de una placa base Intel Endeavor, la que te una opció que
diu «LFB» o «Linear Frame Buffer». Te dos opcions: «Disabled» i
«1 Megabyte». Configureu-ho a «1 Megabyte». Quan l'opció està
deshabilitada, el disquet d'instal·lació no es llegeix correctament i el 
sistema acaba fallant. En el moment d'escriure aquest document, no s'enten
que passa amb aquest dispositiu en particular &mdash; tan sols funciona amb
aquesta opció i no sense ella.

</para>
  </sect3>

<!-- no other platforms other than x86 provide this sort of thing, AFAIK -->

  <sect3><title>Gestió avançada d'energia</title>
<para>

Si la vostra placa base proveeix gestió avançada d'energia (APM), 
configureu de forma que la gestió d'energia es controle mitjançant APM.
Deshabiliteu els modes «doze», «standby», «suspend», «nap », «sleep» i 
deshabiliteu el temporitzador d'apagat del disc. Linux pot controlar 
aquestos modes, i pot fer una millor gestió de l'energia que la BIOS.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Reply to: