[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Un parell d'errorsHola,

Per si us serveix, us passo aquestes captures de pantalla per si voleu
arreglar el que hi diu:

Samba-Server
http://dsv.su.se/~icss-jpc/debian/debian-encriptar.jpg

"encriptar" no existeix en català, ha de ser "xifrar".
"amb text pla", crec que hauria de ser "en text pla".

http://dsv.su.se/~icss-jpc/debian/debian-utilitza.jpg

1) L'ús que es fa de "precisa" és un castellanisme flagrant.
2) El "perquè utilitza" no és cap error, sé que és la forma subjuntiva
en valencià, però porta a confusió. Sembla que la causa de voler
modificar el "smb.conf" sigui degut a que "utilitza els paràmetres...".
Crec que canviar-ho per "utilitzi" seria millor, però no és cap errada.
3) No està marcat, però hi diu:
"...a través d'un servidor DHCP, aquest també". L'ús de "aquest"
d'aquesta manera no és correcte. Una proposta podria ser posar:
"...DHCP, que també".


apt-get
http://dsv.su.se/~icss-jpc/debian/debian-reempla%c3%a7.jpg
"Reemplaç" hauria de ser "reemplaçament"


Bé, res més, salut, i felicitat per la feina que feu!

/Josep
Reply to: