[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/os-prober.xmlAprofito per donar les agrair a en Jordi Mallach la xerrada presentant
el projecte Rosetta
https://launchpad.ubuntu.com/rosetta 
 
(imagino que més endavant, un cop s'aclareixin les qüestions referents
a la seva llicència, possibilitat d'importació/exportació de Debian,
etc. serà una qüestió a plantejar-se. Com ho veus Jordi ? Com ho veus
Guillem? )
 
I a en Guillem Jover per la dosi d'informació i motivació fruit de la
seva sessió de Debian GNU/Hurd a la jornada de Badopi
(http://www.badopi.org).
Sense ànsies de fer la pilota, la millor amb diferència. 
http://www.debian.org/ports/hurd/ 
Sort que els del poble vam optar per baixar amb cotxe, amb tren
hauríem hagut de marxar perdent-nos el millor de la jornada. 
 
Au salut i records 
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 22664 untranslated -->

   <sect3 id="os-prober">
   <title>Detectant d'altres sistemes operatius</title>

<para>

Previ a la instal·lació del carregador de l'arrencada l'instal·lador
intentarà detectar d'altres sistemes operatius instal·lats a
la màquina. Si detecta un sistema operatiu suportat se us informarà
en el pas d'instal·lació del carregador de l'arrencada i 
l'ordinador es configurarà per arrencar-lo addicionalment
a Debian.

</para><para>

Recordeu que l'arrencada de múltiples sistemes operatius en una sola
màquina continua sent una qüestió de màgia negra. El suport automàtic
de detecció i configuració dels carregadors de l'arrencada per arrencar
d'altres sistemes operatius varia en funció de l'arquitectura i inclús
subarquitectura. Si no us funciona hauríeu de buscar més informació
a la documentació del gestor de l'arrencada.

<!-- TODO: Maybe include some arch-dependent tables with supported OS'es here -->

</para>

<note><para>

L'instal·lador no detectarà d'altres sistemes operatius si les particions
on estan instal·lats estan muntats durant la detecció. Aquesta situació es podria donar
si seleccioneu un punt de muntatge (ex. /win) per a una partició
que contigui un altre sistemes operatiu a <command>partman</command>,
o si heu muntat les particions manualment des de la consola.

</para></note>

   </sect3>

Reply to: