[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/intro-net.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 11648 untranslated -->

<para>

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexió
i un servidor d'arrencada de xarxa TFTP (DHCP, RARP o BOOTP).

</para><para arch="hppa">

Els sistemes antics com el 715 poden necessitar utilitzar un servidor
d'RBOOT en comptes d'un BOOTP.

</para><para>

El mètode d'instal·lació per suportar l'arrencada de la xarxa és descriu a <xref
linkend="install-tftp"/>.

</para>

Reply to: