[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/kbd-chooser.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21579 untranslated -->

   <sect3 id="kbd-chooser">
   <title>Selecció d'un teclat</title>

<para>

Els teclats acostumen a estar adaptats als caràcters utilitzats en un idioma.
Seleccioneu un format idoni al teclat que esteu utilitzant o un de similar
en cas de que no aparegui. Una vegada instal·lat el sistema
podreu seleccionar-ne un entre un rang de possibilitats més gran
(un cop finalitzada la instl·lació executeu l'ordre <command>kbdconfig</command>
com a superusuari).

</para><para>

Moveu el ressaltat al teclat que voleu utilitzar i premeu
&enterkey;. Utilitzeu el cursor del teclat per moure el &mdash; ressaltat;
tots els formats de teclat de tots els idiomes situen el cursor en la mateixa
ubicació i, per tant, són independents a la configuració del teclat.
Un teclat 'extès' disposa de les tecles <keycap>F1</keycap> a
<keycap>F10</keycap> en la fila superior.

</para><para arch="mipsel">

En les estacions DEC no hi ha cap mapa de teclat que es pugui carregar,
haureu d'ometre'n la selecció i mantenir el predeterminat pel nucli
(LK201 US). Aquesta situació probablement canviarà en el futur,
ja que va lligada al desenvolupament del nucli Linux/MIPS.

</para><para arch="powerpc">

Hi ha dos formats de teclat pels teclats US. El qwerty/mac-usb-us
(Apple USB) assignarà la funció Alt a la tecla <keycap>Command/Apple</keycap>
(a la posició del teclat al costat de la tecla d'<keycap>espai</keycap> similar
al <keycap>Alt</keycap> en els teclats de PC). En el cas del qwerty/us (Standard)
assignarà la funció ALT a la tecla <keycap>Option</keycap> (en la majoria
de teclats de Mac amb el text 'alt' grabat). En la resta de característiques
els dos formats són similars.

</para>
   </sect3>

Reply to: