[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/bugreporter.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21579 -->

   <sect3 id="bugreporter">
   <title>Desament dels registres de la instal·lació</title>

<para>

Si la instal·lació resulta reeixida, els fitxers de registre
creats durant el procés d'instal·lació se salvaran automàticament
a <filename>/var/log/debian-installer/</filename> en el nou
sistema Debian.

</para><para>

Si elegiu <guimenuitem>Desa els registres de depuració</guimenuitem>
des del menú principal, podreu salvar els fitxers de registre a un
disquet. Això pot ser útil si trobeu problemes fatals durant la
instal·lació i desitgeu estudiar els registres en un altre sistema,
o adjuntar-los a un informe d'instal·lació.

</para>
   </sect3>

Reply to: