[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21579 -->

   <sect3 id="base-installer">
   <title>Instal·lació del sistema base</title>

<para>

Al llarg de la instal·lació base, els missatges del desempaquetatge
dels paquets i de la instal·lació es redirigeixen a 
<userinput>tty3</userinput>. Podeu accedir a aquesta terminal prement
<keycombo><keycap>Alt esquerra</keycap><keycap>F3</keycap></keycombo>;
torneu al procés principal de l'instal·lador amb
<keycombo><keycap>Alt esquerra</keycap><keycap>F1</keycap></keycombo>.

</para><para>

Els missatges de desempaquetatge i configuració que genera la instal·lació
base es guarden a <filename>/var/log/messages</filename> quan la instal·lació
es realitza a través d'una consola sèrie.

</para><para>

Com a part de la instal·lació, s'instal·larà un nucli del Linux. A la prioritat
per defecte, l'instal·lador elegirà aquell que es correspongui millor amb el
maquinari. En modes de prioritat més baixa, podreu elegir a partir d'una
llista dels nuclis disponibles.

</para>
   </sect3>

Reply to: