[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-new/boot-new.xmlHola a tothom,

Si us plau, repasseu-me aquest pq m'ha semblat el més complicat que he fet 
fins ara.

Miguel, benvingut a la llista!

Fins aviat,

Joan
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: boot-new.xml 16340 2004-05-26 21:27:59Z fjpop-guest $ -->

<chapter id="boot-new">
 <title>Arrancada en el vostra nou sistema Debian</title>

 <sect1 id="base-boot"><title>El moment de la veritat</title>
<para>

La primera arrencada del vostre sistema pels seus propis mitjans és el que els
enginyers electrònics anomenen la <quote>prova de foc</quote>.

</para><para arch="s390">

La selecció de l'opció del menú <guimenuitem>Finalitza la
instal·lació</guimenuitem> detindrà el sistema, perquè tornar a arrencar no
està suportat en l'&arch-title; en aquest cas. Llavors necessitareu fer la IPL
del GNU/Linux des del DASD que heu seleccionat per al sistema de fitxers arrel
durant les primeres passes de la instal·lació.

</para><para>

Si esteu arrencant directament amb el Debian, i el sistema no comença a
funcionar, utilitzeu el vostre medi d'instal·lació original, o bé inseriu el
disquet d'arrencada personalitzat si en teniu, i torneu a inicieu el vostra sistema.
D'aquesta manera, probablement necessitareu afegir algun argument d'arrencada
com <userinput>root=<replaceable>arrel</replaceable></userinput>, on 
<replaceable>l'arrel</replaceable> és la vostra partició arrel, com per exemple
<filename>/dev/sda1</filename>.

</para>

  <sect2 arch="m68k"><title>Arrencada en un BVME 6000</title>
<para>

Si acabeu de realitzar una instal·lació sense disc en una màquina BVM o
Motorola VMEbus: un cop el sistema hagi carregat el programa
<command>tftplilo</command> des del servidor TFTP, entreu un dels següents en
l'indicador <prompt>LILO Boot:</prompt>:

<itemizedlist>
<listitem><para>

<userinput>b6000</userinput> seguit de &enterkey; per arrencar un BVME 4000/6000

</para></listitem><listitem><para>

<userinput>b162</userinput> seguit de &enterkey; per arrencar un MVME162

</para></listitem><listitem><para>

<userinput>b167</userinput> seguit de &enterkey; per arrencar un MVME166/167

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para>

   </sect2>

  <sect2 arch="m68k"><title>Arrencada en un Macintosh</title>

<para>

Aneu al directori que conté els fitxers d'instal·lació i inicieu el programa
d'arrencada <command>Penguin</command>, prement la tecla
<keycap>command</keycap>. Aneu al diàleg d'<userinput>Arranjament</userinput>
(<keycombo><keycap>command</keycap> <keycap>T</keycap> </keycombo>), i
localitzeu la línia d'opcions del nucli, que hauria d'assemblar-se a
<userinput>root=/dev/ram video=font:VGA8x16</userinput>.

</para><para>

Haureu de canviar l'entrada a
<userinput>root=/dev/<replaceable>yyyy</replaceable></userinput>.
Reemplaceu les <replaceable>yyyy</replaceable> amb el nom Linux de la partició
on vau instal·lar el sistema (p.ex. <filename>/dev/sda1</filename>); heu escrit
això abans. Es recomana l'opció <userinput>video=font:VGA8x8</userinput>
especialment als usuaris amb pantalles petites. El nucli seleccionaria una font
més maca (6x11) però com que el controlador de la consola per aquesta font pot
penjar la màquina, és més segur utilitzar 8x16 o 8x8 en aquesta fase. Podeu
canviar-ho en qualsevol moment.

</para><para>

Si no voleu arrencar el GNU/Linux immediatament cada vegada que inicieu,
desseleccioneu l'opció <userinput>Auto Arrencada</userinput>. Salveu el vostre
arranjament al fitxer <filename>Prefs</filename> utilitzant l'opció
<userinput>Salva l'arranjament per defecte</userinput>.

</para><para>

Seleccioneu ara <userinput>Arrencar ara</userinput> (<keycombo>
<keycap>command</keycap> <keycap>B</keycap> </keycombo>) per iniciar el
GNU/Linux recent instal·lat en comptes del sistema d'instal·lació RAMdisk.

</para><para>

El Debian hauria d'arrencar, i hauríeu de veure el mateix missatge que quan
vau arrencar el sistema d'instal·lació per primera vegada, seguit per alguns
missatges nous.

</para>
   </sect2>


  <sect2 arch="powerpc"><title>PowerMacs OldWorld</title>
<para>

Si la màquina falla en arrencar després de completar la instal·lació, i
es para amb un indicador <prompt>boot:</prompt>, intenteu-ho teclejant
<userinput>Linux</userinput> seguit de &enterkey;. (La configuració
d'arrencada per defecte a <filename>quik.conf</filename> té l'etiqueta
Linux). Les etiquetes definides a <filename>quik.conf</filename> es
mostraran si premeu la tecla <keycap>Tab</keycap> a l'indicador
<prompt>boot:</prompt>. També podeu provar d'arrencar de nou amb
l'instal·lador, i editar el <filename>/target/etc/quik.conf</filename> que
el pas <guimenuitem>Instal·la el <command>Quik</command> al disc dur</guimenuitem>
ha col·locat allà. A <ulink url="&url-powerpc-quik-faq;"></ulink> podeu trobar
pistes per tractar amb el <command>quik</command>.

</para><para>

Per arrencar de nou en el MacOS sense reinicialitzar la nvram, teclegeu
<userinput>bye</userinput> a l'indicador del OpenFirmware (suposant que
el MacOS no s'hagi tret de la màquina). Per obtenir un indicador de
l'OpenFirmware, manteniu premudes les tecles <keycombo> <keycap>command</keycap>
<keycap>option</keycap> <keycap>o</keycap> <keycap>f</keycap>
</keycombo> mentre feu una arrencada en fred de la màquina. Si necessiteu
desfer els canvis i tornar als valors per defecte de l'OpenFirmware de
la nvram per tal de tornar a arrencar el MacOS, mantingueu premudes les
tecles <keycombo> <keycap>command</keycap>
<keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap>
</keycombo> mentre arrenqueu la màquina en fred.

</para><para>

Si utilitzeu <command>BootX</command> per arrencar amb el sistema instal·lat,
només seleccioneu el nucli desitjat en la carpeta <filename>Linux
Kernels</filename>, deseleccioneu l'opció ramdisk, i afegiu un dispositiu
arrel que correspongui amb la vostra instal·lació; p. ex.
<userinput>/dev/hda8</userinput>.

</para>
   </sect2>


  <sect2 arch="powerpc"><title>NewWorld PowerMacs</title>
<para>

A les màquines G4 i als iBooks, podeu mantenir la tecla
<keycap>option</keycap> premuda i obtindreu una pantalla gràfica amb
un botó per a cada sistema operatiu arrencable; el &debian; serà el
botó amb la icona d'un petit pingüí.

</para><para>

Si manteniu el MacOS i en algun punt us canvia la variable
<envar>boot-device</envar> de l'OpenFirmware hauríeu de tornar a
assignar a l'OpenFirmware la seva configuració per defecte. Per fer
això manteniu les tecles <keycombo><keycap>command</keycap>
<keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap>
</keycombo> premudes mentre arrenqueu la màquina en fred.

</para><para>

Es mostraran les etiquetes definides a <filename>yaboot.conf</filename>
si premeu la tecla <keycap>Tab</keycap> a l'indicador
<prompt>boot:</prompt>.

</para><para>

Reinicialitzar l'OpenFirmware en el maquinari dels G3 o G4 causarà que
arranqui el &debian; per defecte (si heu fet les particions correctament i
heu situat la partició de l'Apple_Bootstrap en primer lloc). Si teniu el &debian;
en un disc SCSI i el MacOS en un disc IDE, pot ser que això no funcioni i
que hàgiu d'entrar a l'OpenFirmware i configurar la variable
<envar>boot-device</envar>; normalment el <command>ybin</command> fa
això automàticament.

</para><para>

Després d'arrencar el &debian; per primer cop podreu afegir qualsevol opció
addicional que desitgeu (com opcions per a l'arrencada dual) a
<filename>/etc/yaboot.conf</filename> i executar <command>ybin</command>
per actualitzar la taula de particions la configuració de la qual hàgiu
canviat. Si us plau, per més informació llegiu el
<ulink url="&url-powerpc-yaboot-faq;">yaboot HOWTO</ulink>.

</para>
   </sect2>
 </sect1>

 <sect1 id="base-config">
 <title>Configuració (bàsica) de Debian després de l'arrencada</title>

<para>

Després d'arrencar, se us indicarà que completeu la configuració del
vostre sistema bàsic, i posteriorment que seleccioneu els paquets
addicionals que desitgeu instal·lar. L'aplicació que us guiarà a través
d'aquest procés s'anomena <classname>base-config</classname>. El seu
concepte és molt similar al del &d-i; de la primera etapa. De fet,
el <classname>base-config</classname> consisteix en diversos components
especialitzats, cadascun dels quals s'encarrega d'una tasca de configuració,
conté <quote>menús amagats al darrera</quote> i també utilitza el mateix
sistema de navegació.

</para><para>

Si desitgeu tornar a executar el <classname>base-config</classname>
en qualsevol moment després que hagi acabat la instal·lació,
executeu com a root <userinput>base-config</userinput>.

</para>

&module-bc-timezone.xml;
&module-bc-shadow.xml;
&module-bc-ppp.xml;
&module-bc-apt.xml;
&module-bc-packages.xml;
&module-bc-install.xml;
&module-bc-mta.xml;

 </sect1>

 <sect1 id="login">
 <title>L'entrada</title>

<para>

Després que hàgiu instal·lat els paquets, s'us presentarà un
indicador d'entrada (login). Entreu utilitzant el nom d'usuari
personal i la contrasenya que hàgiu seleccionat. El vostre sistema
és a punt per ésser utilitzat.

</para><para>

Si sou un usuari nou, potser voleu explorar la documentació que ja està
instal·lada en el sistema quan comenceu a utilitzar-lo. Actualment hi ha
diversos sistemes de documentació; s'està fent feina per integrar els
diferents tipus de documentació. Aquí teniu alguns punts de partida.

</para><para>

La documentació que acompanya als programes que teniu instal·lats és a
<filename>/usr/share/doc/</filename>, sota un subdirectori que s'anomena
com el programa. Per exemple, la Guia d'usuari de l'APT per utilitzar
<command>apt</command> per instal·lar altres programes en el sistema, es
troba a
<filename>/usr/share/doc/apt/guide.html/index.html</filename>.

</para><para>

Addicionalment, hi ha algunes carpetes especials dins de la
jerarquia de <filename>/usr/share/doc/</filename>. Els
COM ES FA de Linux s'instal·len en format
<emphasis>.gz</emphasis>, a
<filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/</filename> i
<filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/mini/</filename>. La
<filename>/usr/share/doc/HTML/index.html</filename> conté
índexs navegables de la documentació instal·lada pel
<command>dhelp</command>.

</para><para>

Una manera senzilla de veure aquests documents és amb
<userinput>cd /usr/share/doc/</userinput>, i teclejant
<userinput>lynx</userinput> seguit per un espai i un punt (el
punt es referix al directori actual).

</para><para>

També podeu teclejar <userinput>info
<replaceable>ordre</replaceable></userinput> o <userinput>man
<replaceable>ordre</replaceable></userinput> per veure la
documentació de la major part d'ordres disponibles a la línia de
comandes. Teclejant <userinput>help</userinput> es mostrarà
ajuda sobre les ordres de l'intèrpret. I teclejant una ordre
seguida de <userinput>--help</userinput> es visualitzarà usualment
un sumari curt de la utilització de l'ordre. Si el resultat d'una
ordre es desplaça passada la part superior de la pantalla, teclegeu
<userinput>| more</userinput> després de l'ordre per fer que els
resultats s'aturin abans de desplaçar-se fora de la pantalla. Per
veure una llista de totes les ordres disponibles que comencen amb una
certa lletra, teclegeu la lletra i després dos tabuladors.

</para><para>

Per una introducció més completa al Debian i al GNU/Linux, vegeu
<filename>/usr/share/doc/debian-guide/html/noframes/index.html</filename>.

</para>

 </sect1>
</chapter>

Reply to: