[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

diversosHola a tothom,

envio aquest correu per fer uns quants comentaris sobre diversos assumptes:

- Primer de tot, dir-vos que encara estic viu! Encara que he deixat d'enviar 
traduccions les últimes setmanes, vaig fent poquet a poquet. Només que 
l'inici de curs ha estat més estressant del què imaginava...

- Sembla que s'està movent el tema del programari lliure dins de la 
Generalitat de Catalunya. Recentment s'ha publicat una notícia a la web de la 
xtec (xarxa telemàtica educativa de Catalunya) que dóna unes indicacions 
sobre quines actuacions es volen fer properament en l'àmbit de l'educació. 
Tot i que també hi ha opinions molt oposades al que s'hi diu, almenys sembla 
clar que les coses es mouen. Podeu trobar l'article a 
http://www.xtec.es/at_usuari/plliure.htm

- Seguint amb el tema de la Generalitat, creieu que hi ha alguna possibilitat 
que la distribució seleccionada sigui Debian o que es creï una distribució 
basada en Debian? Penso que seria positiu que fos aquesta distribució i no 
una altra la seleccionada, sobretot pel tema més filosòfic.

- He muntat una pàgina web on aniré publicant els apunts que faci al llarg del 
curs pels alumnes. Com que una bona part del curs de sistemes operatius 
tracta sobre Debian, pot ser que a algú li interessi. La direcció és 
http://iesvalles.xtec.es/~joan/ i s'accepten crítiques!

Fins aviat,

Joan QueraltReply to: