[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-new/modules/mta.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 11648 untranslated -->

 <sect2 id="base-config-mta">
 <title>Configurant el vostre agent de transport de correu electrònic</title>

<para>

Avui en dia el correu electrònic és una part molt important de la vida de molta gent
i, per tant, no és estrany que Debian us permeti configurar el vostre
sistema de correu en una etapa del procés d'instal·lació. L'agent
de transport de correu estàndard de Debian és l'<command>exim4</command>,
que caracteritza per ser relativament petit, flexible i fàcil d'aprendre
a utilitzar.

</para><para>

Us estareu preguntant si és necessari encara que el vostre ordinador
no estigui connectat a cap xarxa. La resposta curta és sí;  l'explicació
llarga és que algunes eines del sistema (per exemple <command>cron</command>,
<command>quota</command>, <command>aide</command>, &hellip;) us
poden enviar avisos importants via correu electrònic.


</para><para>

En la primera pantalla se us presentaran múltiples escenaris
de correu habituals. Trieu el que s'adapti més a les vostres
necessitats:

</para>

<variablelist>
<varlistentry>
<term>lloc internet</term>
<listitem><para>

El vostre sistema està connectat a una xarxa i el vostre correu
s'envia i es rep directament utilitzant SMTP. En les pantalles
següents se us preguntarà algunes qüestions bàsiques com el
nom del correu del vostre ordinador o una llista de dominis
dels quals accepteu o reenvieu correu.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>correu enviat a través d'un smarthost</term>
<listitem><para>

En aquest escenari el vostre correu de sortida es reenviarà
a un altre ordinador anomenat <quote>smarthost</quote>, que
assumirà la tasca de l'enviament. L'smarthost acostuma a desar
els correus que us envien, la qual cosa us permet no haver
d'estar connectat de forma permanent. També significa que heu
de baixar el correu de l'smarthost utilitzant programes
com el fetchmail. Aquesta opció és la més idònia per a 
usuaris que es connecten a través de la línia telefònica.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>únicament enviament local</term>
<listitem><para>

El vostre sistema no està en un xarxa i el correu s'envia o es rep
únicament entre usuaris locals. Encara que no us plantegeu enviar
cap missatge, és una opció molt recomanable, ja que algunes
eines del sistema us podrien enviar avisos (un exemple podria ser
el <quote>Heu excedit la quota de disc</quote>). Aquesta opció
només és recomanable per a usuaris nous, ja que no realitza
més preguntes.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
<term>temporalment sense configuració</term>
<listitem><para>

Trieu aquesta opció si esteu absolutament convençut del que 
esteu fent. Aquesta opció us deixarà el sistema de correu
desconfigurat &mdash; no podreu enviar ni rebre correu 
fins que el configureu i probablement perdreu missatges importants
de les eines del sistema.

</para></listitem>
</varlistentry>
</variablelist>

<para>

Si cap del escenaris anteriors satisfà les vostres necessitats o 
us cal una configuració més específica, haureu d'editar els fitxers
de configuració del directori <filename>/etc/exim4</filename> un
cop finalitzada la instal·lació. Podreu trobar més informacó sobre
l'<command>exim4</command> al directori
<filename>/usr/share/doc/exim4</filename>

</para>
 </sect2>

Reply to: