[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] manual://d-i/boot-new/modules/install.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18597 untranslated -->

 <sect2 id="debconf">
 <title>Preguntes durant la instal·lació del programari</title>

<para>

Cada paquet seleccionat utilitzant el <command>tasksel</command>
o l'<command>aptitude</command> es descarrega, es desempaqueta
i s'instal·la de forma ordenada a través dels programes
<command>apt-get</command> i <command>dpkg</command>. Si algun
programa necessita informació addicional de l'usuari, us la preguntarà
en aquesta etapa del procés. Probablement també us interessi estar
pendents de la sortida del procés per identificar error d'instal·lació
(tot i que se us consultarà la confirmació d'errors que impedeixin
la instal·lació d'un paquet).


</para>

  <sect3 arch="powerpc" id="xserver">
  <title>Paràmetres de configuració del servidor d'X</title>

<para>

En els iMacs, i també en alguns Macintosh més vells, el programari
del servidor d'X no calcula correctament els paràmetres de configuració
de vídeo. Durant la configuració dels paràmetres de vídeo haureu de triar l'opció 'Avançada'
.  En el cas del rang de sincronització horitzontal
poseu 59-63. Podeu deixar el valor predeterminat del rang de refresc
vertical.

</para><para>

El dispositiu del ratolí s'hauria de definir com
<userinput>/dev/input/mice</userinput>.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Reply to: