[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-new/modules/apt.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: apt.xml 18642 2004-07-27 22:06:42Z joeyh $ -->

 <sect2 id="configure-apt">
 <title>Configurant l'APT</title>

<para>


El principal m�de que s'utilitza per instal�lar paquets al sistema,
�basa en la utilitzaci�un programa del paquet <classname>apt</classname>
anomenat <command>apt-get</command>.<footnote>


<para>

Recordeu que el programa que s'utilitza actualment per a la instal�laci� paquets s'anomena <command>dpkg</command>. Tot i aix�quest paquet
�una eina de m�baix nivell. L'<command>apt-get</command> cridar�l <command>dpkg</command> de forma adecuada; el primer �de m�alt nivell, ja que
�capa�'instal�lar els paquets dels quals dep�el paquet que voleu
instal�lar i obtenir el paquet d'un CD, de la xarxa o de qualsevol lloc.

</para>
</footnote>

L'APT s'ha de configurar perqu�ocalitzi els llocs d'on ha d'obtenir
els paquets. L'aplicaci�e us ajudar�n el proc�de configuraci�anomena <command>apt-setup</command>.

</para><para>

El seg�as del proc�de configuraci� indicar a l'APT la
ubicaci�altres paquets de Debian. Recordeu que podeu tornar 
a executar l'aplicaci� qualsevol instant posterior a la instal�laci�ilitzant l'ordre <command>apt-setup</command> o editant manualment el fitxer
<filename>/etc/apt/sources.list</filename>.


</para><para>

Si en aquest instant hi ha insertat un CD-ROM a la unitat, aquest s'hauria
de configurar autom�cament com a una font de l'apt. Us n'adonareu
perqu�'estar�scanejat el CD-ROM.

</para><para>

Els usuaris que no disposin d'un CD-ROM oficial podran accedir
als paquets de Debian a trav�de diversos m�des: FTP, HTTP, CD-ROM
o el sistema de fitxers local.

</para><para>

Heu de saber que �viable disposar de m�les fonts diferents
de l'APT, encara que corresponguin al mateix arxiu de Debian.
L'<command>apt-get</command> agafar�l paquet amb la versi�s alta de les m�les versions disponibles. Per exemple,
si disposeu d'una font de l'APT en HTTP i una en CD-ROM, l'
<command>apt-get</command> hauria d'utilitzar autom�cament 
el CD-ROM local sempre que fos possible, i accedir a HTTP �ment
si hi hagu�una versi�s nova. Tot i aix�o �recomanable
afegir fonts de l'APT innecess�es, ja que tendir� alentir el proc�de comprovaci� les noves versions en els arxius en xarxa.

</para>

  <sect3 id="configure-apt-net">
  <title>Configurant les fonts de paquets en la xarxa</title>

<para>


Si planegeu instal�lar la resta del sistema mitjan�t la xarxa,
l'opci�s comuna �seleccionar la font <userinput>http</userinput>.  
Tamb�'accepta l'<userinput>ftp</userinput>, per�ndeix a alentir 
connexions m�lentament.
	    
</para><para>

El seg�as �especificar a l'<command>apt-setup</command> el
pa�on viviu. Aquesta opci�nfigura el mirall d'Internet de
Debian oficial al qual us connectareu. En funci�l pa�que 
seleccioneu us apareixer�na llista d'ordinadors possibles.
En general �correcte escollir el primer de la llista, per�alsevol d'ells hauria de funcionar correctament.

</para><para>

Si ho esteu instal�lant via HTTP, us preguntar�obre la configuraci�l servidor intermediari. Aquesta opci� necess�a en cas d'estar
darrere un tallafocs, en una xarxa corporativa, etc.

</para><para>

Finalment es comprovar�a nova font de paquets de la xarxa. Si tot
funciona correctament us preguntar�i ho voleu repetir amb un
altre font de la xarxa.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Reply to: