[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [D-I Manual] Build log for ca (05 Sep 2004)Algú que estigui utilitzant emacs+UTF-8 en una woody em pot explicar per
sobre com té configurat el sistema ? 

De passada, quins programes utilitzeu per fer les traduccions de les
pàgines del manual d-i?


salut

On dt, 2004-09-07 at 05:21, Guillem Jover wrote:
> Hola,
> 
> On Sun, Sep 05, 2004 at 05:22:28AM +0200, Frans Pop wrote:
> > A build of the Debian Installer Manual was triggered by an update to SVN.
> > 
> > There were no errors during the build process.
> > The new version of the manual has been uploaded successfully.
> 
> Ok, com veieu he fet el commit del que hi havia fins ara encara per
> revisar. Per tant si hi ha correccions ja les apujare.
> 
> salut,
> guillem
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.orgReply to: