[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFF] manual://d-i/using-d-i/components.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: components.xml 18640 2004-07-27 21:53:59Z joeyh $ -->

 <sect1 id="module-details">
 <title>Utilització dels elements individualment</title>
<para>

En aquesta secció descriurem cada element de l'instal·lador en detall. Els
elements s'han agrupat en fases que haurien d'ésser reconegudes pels usuaris.
Es presenten en l'ordre en què apareixen al llarg de la instal·lació. Noteu que
no s'utilitzaran tots els mòduls en cada instal·lació; els mòduls que
s'utilitzen realment depenen del mètode d'instal·lació que utilitzeu i del
vostre maquinari.

</para>

 <sect2>
 <title>Configuració de l'instal·lador de Debian i del maquinari</title>
<para>

Suposem que l'instal·lador de Debian ha arrencat i que esteu davant la seva
primera pantalla. En aquest moment, les capacitats del &d-i; encara són bastant
limitades. No sap gaires coses del vostre maquinari, idioma preferit, o fins i
tot quina tasca ha de realitzar. No us preocupeu. Com que el &d-i; és bastant
llest, pot sondejar automàticament el vostre maquinari, localitzar la resta dels
seus elements i actualitzar-se a un sistema d'instal·lació capaç.

De totes maneres, encara necessitarem ajudar el &d-i; amb alguna informació que
no pot determinar automàticament (com seleccionar el vostre idioma preferit,
l'esquema del teclat o la rèplica de xarxa que desitgeu).

</para><para>

Notareu que el &d-i; realitza la <firstterm>detecció de maquinari</firstterm>
diverses vegades en aquesta fase. El primer cop, l'objectiu és, específicament,
el maquinari necessari per carregar els elements de l'instal·lador (p. ex. el
vostre CD-ROM o targeta de xarxa). Atès que no tots els controladors estan
disponibles en aquesta primera execució, és necessari repetir la detecció de
maquinari més endavant.

</para>

&module-lowmem.xml;
&module-languagechooser.xml;
&module-countrychooser.xml;
&module-kbd-chooser.xml;
&module-s390-netdevice.xml;
&module-s390-dasd.xml;
&module-ddetect.xml;
&module-cdrom-detect.xml;
&module-iso-scan.xml;
&module-anna.xml;
&module-netcfg.xml;
&module-choose-mirror.xml;

 </sect2>

 <sect2>
 <title>Realització de particions i selecció de punts de muntatge</title>
<para>

En aquest moment, després que la detecció de maquinari s'hagi executat per
darrer cop, el &d-i; hauria d'estar a plena potència, adaptat a les necessitats
de l'usuari i preparat per fer la feina real.

Tal i com indica el títol d'aquesta secció, la tasca principal del pròxims
elements recau en fer les particions als vostres discs, crear els sistemes de
fitxers, assignar els punts de muntatges i, opcionalment, configurar qüestions
estretament relacionades com l'LVM o els dispositius RAID.

</para>

&module-partman.xml;
&module-autopartkit.xml;
&module-partitioner.xml;
&module-partconf.xml;
&module-lvmcfg.xml;
&module-mdcfg.xml;
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Instal·lació del sistema base</title>
<para>

Encara que aquesta fase és la menys problemàtica, consumeix la major part del
temps de la instal·lació perquè es baixa, verifica i desempaqueta el sistema
base complet. Si teniu un ordinador o una connexió de xarxa lents, això pot
portar el seu temps.

</para>

&module-base-installer.xml;
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Com fer el sistema arrencable</title>

<para condition="supports-nfsroot">

Si esteu instal·lant una estació de treball sense disc, arrencar des del disc
local és, evidentment, una opció sense sentit i s'ometrà aquest pas.
<phrase arch="sparc">Potser desitgeu configurar l'OpenBoot perquè arrenqui
des de la xarxa per defecte; vegeu
<xref linkend="boot-dev-select-sun"/>.</phrase>

</para><para>

Noteu que diversos sistemes operatius arrencant des d'una sola màquina encara és
una mica d'art fosc. Aquest document fins i tot no intenta documentar els
diversos gestors d'arrencada, els quals poden variar segons l'arquitectura i
fins i tot segons la subarquitectura. Hauríeu de veure la documentació del
vostre gestor d'arrencada per obtenir més informació.

</para>

&module-os-prober.xml;
&module-alpha-aboot-installer.xml;
&module-hppa-palo-installer.xml;
&module-i386-grub-installer.xml;
&module-i386-lilo-installer.xml;
&module-ia64-elilo-installer.xml;
&module-mips-arcboot-installer.xml;
&module-mipsel-colo-installer.xml;
&module-mipsel-delo-installer.xml;
&module-powerpc-yaboot-installer.xml;
&module-powerpc-quik-installer.xml;
&module-s390-zipl-installer.xml;
&module-sparc-silo-installer.xml;
&module-nobootloader.xml;
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Acabament de la primera fase</title>
<para>

Aquests són els últims detalls per fer abans de tornar a arrencar el vostre nou
Debian. Consisteix principalment en ordenar les coses després del &d-i;

</para>

&module-prebaseconfig.xml;
 </sect2>

 <sect2>
 <title>Miscel·lània</title>
<para>

Els elements que es llisten en aquesta secció no estan normalment involucrats
en el procés d'instal·lació, però s'esperen en segon pla per ajudar l'usuari
en cas que alguna cosa anés malament.

</para>

&module-bugreporter.xml;
&module-cdrom-checker.xml;
&module-shell.xml;
&module-baseconfig.xml;
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: