[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

d-i manual (ca)Bon dia a tots plegats, arran d'una breu conversa amb en Jordi Mallach,
vam quedar que enviaria la llista de documents a traduir del manual
d'instal·lació de sarge.

Per obtenir les últimes versions dels documents feu un cop d'ull a les
explicacions de:
http://d-i.alioth.debian.org/svn/debian-installer/installer/doc/manual/translations.txt

El procediment a seguir en el procés de traducció i revisió crec que
podria ser el que s'utilitza en general i que està descrit a:
http://ca.debian.net/intro 

El format de les pseudo-url hauria de ser, segons la conversa amb el
Guillem:

[petició de traducció]
De:	Nom traductor <adreça@correu>
Per a:	debian-l10n-catalan@lists.debian.org
Assumpte: [ITT] manual://d-i/path/file

[sol·licitud de revisió]
De:	Nom traductor <adreça@correu>
Per a:	debian-l10n-catalan@lists.debian.org
Assumpte: [RFR] manual://d-i/path/file

[sol·licitud de revisió (canvis importants)]
De:	Nom traductor <adreça@correu>
Per a:	debian-l10n-catalan@lists.debian.org
Assumpte: [RFR2] manual://d-i/path/file

[última oportunitat de comentaris]
De:	Nom traductor <adreça@correu>
Per a:	debian-l10n-catalan@lists.debian.org
Assumpte: [LCFC] manual://d-i/path/file


El Guillem i el Jordi comentaven que es pot aprofitar molta feina de la
traducció del manual de woody:

http://www.debian.org/releases/stable/i386/install.ca.html
http://www.debian.org/releases/stable/i386/install.ca.txt


El primer document referenciat comenta que s'aconsella el següent ordre
de traducció:

º- ./preface.xml
- ./welcome/*.xml
- ./using-d-i/*.xml
- ./boot-new/*.xml
- ./boot-new/modules/*.xml
- ./module/*.xmlLa llista de documents és:

administrivia/administrivia.xml
administrivia/contributors.xml

appendix/appendix.xml
appendix/chroot-install.xml
appendix/files.xml
appendix/gpl.xml

boot-installer/alpha.xml
boot-installer/arm.xml
boot-installer/boot-installer.xml
boot-installer/i386.xml
boot-installer/ia64.xml
boot-installer/intro-cd.xml
boot-installer/intro-hd.xml
boot-installer/intro-net.xml
boot-installer/m68k.xml
boot-installer/mips.xml
boot-installer/parameters.xml
boot-installer/powerpc.xml
boot-installer/s390.xml
boot-installer/sparc.xml
boot-installer/trouble.xml

boot-new/boot-new.xml
boot-new/modules/apt.xml
boot-new/modules/install.xml
boot-new/modules/mta.xml
boot-new/modules/packages.xml
boot-new/modules/ppp.xml
boot-new/modules/shadow.xml
boot-new/modules/timezone.xml

hardware/hardware-supported.xml

hardware/hardware.xml
hardware/installation-media.xml
hardware/memory-disk-requirements.xml
hardware/network-cards.xml
hardware/supported-peripherals.xml
hardware/supported/alpha.xml
hardware/supported/arm.xml
hardware/supported/hppa.xml
hardware/supported/i386.xml
hardware/supported/ia64.xml
hardware/supported/m68k.xml
hardware/supported/mipsel.xml
hardware/supported/mips.xml
hardware/supported/powerpc.xml
hardware/supported/s390.xml
hardware/supported/sparc.xml

howto/installation-howto.xml

install-methods/automatic-install.xml
install-methods/boot-drive-files.xml
install-methods/boot-usb-files.xml
install-methods/create-floppy.xml
install-methods/downloading-files.xml
install-methods/install-methods.xml
install-methods/install-tftp.xml
install-methods/ipl-tape.xml
install-methods/official-cdrom.xml

install-methods/download/alpha.xml
install-methods/download/arm.xml
install-methods/download/m68k.xml
install-methods/download/powerpc.xml

install-methods/floppy/i386.xml
install-methods/floppy/m68k.xml
install-methods/floppy/powerpc.xml

install-methods/tftp/bootp.xml
install-methods/tftp/dhcp.xml
install-methods/tftp/rarp.xml

module/anna.xml
module/autopartkit.xml
module/baseconfig.xml
module/base-installer.xml
module/bugreporter.xml
module/cdrom-checker.xml
module/cdrom-detect.xml
module/choose-mirror.xml
module/countrychooser.xml
module/ddetect.xml
module/iso-scan.xml
module/kbd-chooser.xml
module/languagechooser.xml
module/lowmem.xml
module/lvmcfg.xml
module/mdcfg.xml
module/netcfg.xml
module/nobootloader.xml
module/os-prober.xml
module/partconf.xml
module/partitioner.xml
module/partman.xml
module/prebaseconfig.xml
module/shell.xml

module/alpha/aboot-installer.xml

module/hppa/palo-installer.xml

module/i386/grub-installer.xml
module/i386/lilo-installer.xml

module/ia64/elilo-installer.xml

module/mips/arcboot-installer.xml

module/mipsel/colo-installer.xml
module/mipsel/delo-installer.xml

module/powerpc/quik-installer.xml
module/powerpc/yaboot-installer.xml

module/s390/dasd.xml
module/s390/netdevice.xml
module/s390/zipl-installer.xml

module/sparc/silo-installer.xml

partitioning/device-names.xml
partitioning/partitioning.xml
partitioning/partition-programs.xml
partitioning/schemes.xml
partitioning/sizing.xml
partitioning/tree.xml

partitioning/partition/alpha.xml
partitioning/partition/hppa.xml
partitioning/partition/i386.xml
partitioning/partition/ia64.xml
partitioning/partition/mips.xml
partitioning/partition/powerpc.xml
partitioning/partition/sparc.xml

post-install/further-reading.xml
post-install/kernel-baking.xml
post-install/new-to-unix.xml
post-install/orientation.xml
post-install/post-install.xml
post-install/reactivating-win.xml
post-install/shutdown.xml

preparing/backup.xml
preparing/install-overview.xml
preparing/minimum-hardware-reqts.xml
preparing/needed-info.xml
preparing/non-debian-partitioning.xml
preparing/pre-install-bios-setup.xml
preparing/preparing.xml

preparing/bios-setup/386.xml
preparing/bios-setup/m68k.xml
preparing/bios-setup/powerpc.xml
preparing/bios-setup/s390.xml
preparing/bios-setup/sparc.xml

preparing/nondeb-part/alpha.xml
preparing/nondeb-part/i386.xml
preparing/nondeb-part/m68k.xml
preparing/nondeb-part/powerpc.xml
preparing/nondeb-part/sparc.xml

using-d-i/components.xml
using-d-i/using-d-i.xml

welcome/about-copyright.xml
welcome/doc-organization.xml
welcome/getting-newest-doc.xml
welcome/getting-newest-inst.xml
welcome/welcome.xml
welcome/what-is-debian-hurd.xml
welcome/what-is-debian-linux.xml
welcome/what-is-debian.xml
welcome/what-is-linux.xml


Salut i records

-- 
Aleix Badia i Bosch
a.badia@callusdigital.orgReply to: