[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Work for you guysHola,

On Fri, Aug 13, 2004 at 05:23:26PM +0200, Joan Queralt wrote:
> A Divendres 13 Agost 2004 02:38, Martin Quinson va escriure:
> > I was crawling the BTS when I found this:
> > http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=235654
> > Subject: Catalan translation wanted

> He enviat una traducció del fitxer .po d'aquest paquet com a resposta a 
> l'error 235654. Podria traduir també la pàgina de manual, però de moment no 
> conec el format...

Incloc algunes petites correccions (les pots aplicar amb l'ordre patch).

Tot i que l'oriringal mereix una revisio, coses com:

	"it is OK to say \"yes\" here."

no son acceptables, ja que assumeixen que hi hauria un boto amb un
"yes", i aixo no te per que ser aixi en segons quin GUI.

salut,
guillem
--- ca.po	2004-08-14 02:22:48.000000000 +0200
+++ ca_f.po	2004-08-14 02:21:22.000000000 +0200
@@ -33,7 +33,7 @@
 #. Description
 #: ../templates.master:5
 msgid "How do you want teapop to be run?"
-msgstr "Com vols que s'executi el teapop?"
+msgstr "Com voleu que s'executi el teapop?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -43,9 +43,9 @@
 "\"standalone\" (otherwise known as \"daemon\") mode, or \"disabled\" (i.e. "
 "it will not be run at all at the moment)."
 msgstr ""
-"El teapop pot executar-se utilitzant un dels \"super-servidors\" comuns "
-"inetd, o en mode \"independent\" (també anomenat \"dimoni\"), o \"desactivat"
-"\" (és a dir que, de moment, no serà executat en absolut)."
+"El teapop pot executar-se utilitzant un dels «super-servidors» comuns "
+"inetd, o en mode «independent» (també anomenat «dimoni»), o «desactivat» "
+"(és a dir que, de moment, no serà executat en absolut)."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -69,7 +69,7 @@
 "and so on (especially with xinetd)."
 msgstr ""
 "Si s'executa en mode inetd, el teapop només s'executarà quan es necessiti. "
-"Això significa que només utilitzarà memòria que s'estigui utilitzant, i et "
+"Això significa que només utilitzarà memòria quan s'estigui utilitzant, i us "
 "pot donar més control sobre el nombre de connexions concorrents, des d'on "
 "acceptarà connexions, etc (especialment amb el xinetd)."
 
@@ -93,15 +93,15 @@
 "If you change your mind later, see ${CONFFILE_DEB} for instructions on how "
 "to change it."
 msgstr ""
-"Si canvies d'opinió més endavant, mira ${CONFFILE_DEB} per obtenir les "
-"instruccions per canviar-ho."
+"Si canvieu d'opinió més endavant, mireu ${CONFFILE_DEB} per obtenir les "
+"instruccions per modificar-ho."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates.master:29
 msgid "Do you want teapop to serve mail for this system's local users?"
 msgstr ""
-"Vols que el teapop serveixi el correu als usuaris locals d'aquest sistema?"
+"Voleu que el teapop serveixi el correu als usuaris locals d'aquest sistema?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -110,8 +110,8 @@
 "You will now be asked if you want teapop to allow local users to collect "
 "their mail by POP3."
 msgstr ""
-"Ara se't preguntarà si vols que el teapop permeti als usuaris locals obtenir "
-"el seu correu via POP3."
+"Ara se us preguntarà si voleu que el teapop permeti als usuaris locals "
+"obtenir el seu correu via POP3."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -127,9 +127,9 @@
 "to authenticate them. POP3 is usually used \"in the clear\", which makes it "
 "*easy* for people to \"sniff\" your passwords from the network."
 msgstr ""
-"Si no canvies la configuració, s'utilitzaran les contrasenyes de sistema "
-"dels usuaris per autenticar-los. El POP3 s'utilitza habitualment \"en clar"
-"\", cosa que fa que sigui fàcil que algú pugui capturar les teves "
+"Si no canvieu la configuració, s'utilitzaran les contrasenyes de sistema "
+"dels usuaris per autenticar-los. El POP3 s'utilitza habitualment «en clar"
+"», cosa que fa que sigui fàcil que algú pugui capturar les vostroes "
 "contrasenyes a través de la xarxa."
 
 #. Type: boolean
@@ -141,11 +141,11 @@
 "they need login access), or manually configuring teapop to only allow "
 "encrypted POP3 (using the stunnel package, perhaps)."
 msgstr ""
-"Per solucionar això pots evitar que els usuaris puguin iniciar sessió "
-"localment (per exemple, assignant-los l'intèrpret d'ordres /bin/false, cosa "
-"que evidentment no és útil si necessiten aquest accés local), o bé "
-"configurar el teapop manualment perquè només permeti l'ús de POP3 xifrat "
-"(utilitzant un paquet com el stunnel)."
+"Per solucionar això podeu, entre d'altres, rebutjar que els usuaris puguin "
+"iniciar sessió localment (per exemple, assignant-los l'intèrpret d'ordres "
+"«/bin/false», cosa que evidentment no és útil si necessiten accés local), "
+"o bé configurar el teapop manualment perquè només permeti l'ús de POP3 "
+"xifrat (utilitzant un paquet com el stunnel)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -155,9 +155,9 @@
 "insecure network, or if you don't care about the security of your machine, "
 "it is OK to say \"yes\" here."
 msgstr ""
-"Si estàs segur que els usuaris mai connectaran a aquesta màquina a través "
-"d'una xarxa insegura, o si no et preocupa massa la seguretat de la teva "
-"màquina, és correcte contestar \"sí\" aquí."
+"Si esteu segurs que els usuaris mai connectaran a aquesta màquina a través "
+"d'una xarxa insegura, o si no us preocupa massa la seguretat de la vostra "
+"màquina, és correcte contestar «sí» aquí."
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -173,6 +173,6 @@
 "won't touch it, but if you need to change teapop's configuration, that's the "
 "place to start."
 msgstr ""
-"Sembla ser que ja hi ha una configuració del teapop a ${CONFFILE_TEA}. No la "
-"tocaré, però si necessites canviar la configuració del teapop, aquest és el "
-"lloc on començar."
+"Sembla ser que ja hi ha una configuració del teapop a ${CONFFILE_TEA}. No "
+"serà tocada, però si necessiteu canviar la configuració del teapop, aquest "
+"és el lloc on començar."

Reply to: