[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traduccions per a Sarge [era: Nautilus]On Wed, Mar 31, 2004 at 02:01:02PM +0200, Orestes Mas wrote:
> Sembla fàcil. El console-data te l'envie adjunt. El console-common només té 26 
> cadenes. Espero tenir-lo enllestit per demà o divendres.

El pots enviar a la BTS, millor?

Gràcies!

Ens veiem el divendres?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: