[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://popularity-contestFitxer: popularity-contest_1.12_templates.pot
Versió: 0.1
Estat Total: 8 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
Historial
14/2/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

Cadenes fuzzy o untranslated pendents:

-- Fuzzy
-- Untranslated# popularity-contest (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: popularity-contest_1.12_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2002-10-10 21:56+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 19:57GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Participate in the Debian Package Popularity Contest?"
msgstr "Voleu participar al concurs de popularitat dels paquets de Debian?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can have your system anonymously e-mail the Debian developers with "
"statistics about your most used Debian packages."
msgstr ""
"El vostre sistema pot enviar correus electrònics anònims als desenvolupadors "
"de Debian amb les estadístiques dels paquets de Debian més utilitzats."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"This information helps us make decisions such as which packages should go on "
"the first Debian CD.  Also, we can improve future versions of Debian so that "
"the most popular packages are the ones which are installed automatically for "
"new users."
msgstr ""
"Aquesta informació pot ajudar a l'hora de decidir sobre els paquets que "
"haurien d'anar al primer CD de Debian. També ajuda a millorar les futures "
"versions de Debian perquè els paquets més populars s'instal·lin "
"automàticament als nous usuaris."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"If you choose to participate, the automatic submission script will run once "
"every week automatically, e-mailing statistics to the Debian developers."
msgstr ""
"Si decidiu participar-hi, la seqüència de tramesa automàtica s'executarà "
"automàticament un cop a la setmana i enviarà les estadístiques als "
"desenvolupadors de Debian."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"You can always change your mind after making this decision: \"dpkg-"
"reconfigure popularity-contest\""
msgstr ""
"Sempre podeu canviar d'opinió posteriorment: \"dpkg-reconfigure popularity-"
"contest\""

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"(NOTE: e-mail servers add their own tracing information and your data won't "
"be completely anonymous while in transit.)"
msgstr ""
"(Nota: els servidors de correu electrònic afegeixen la seva informació de "
"seguiment i les vostres dades no seran absolutament anònimes durant la "
"transmissió.)"

Reply to: