[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ajuda urgentOn Sun, Feb 08, 2004 at 01:50:58PM +0000, motix soft wrote:
> 
> com m'esborro d'aquesta llista?com m'esborro d'aquesta llista?com m'esborro 
> d'aquesta llista?com m'esborro d'aquesta llista?com m'esborro d'aquesta 
[eliminat]

Per començar, no cal que repeteixis el mateix tantes vegades,
a diferencia de tu nosatres *podem llegir*.

> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Aixo ho pots trobar al peu de pagina de cada mail.

salut,
guillemReply to: