[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://man2html# man2html (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
# Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: man2html_1.5k-5_templates\n"
"POT-Creation-Date: 2003-03-16 17:36+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-01-31 18:08GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Should post-installation script index your man pages?"
msgstr ""
"Voleu que la seqüència posterior a la instal·lació us indexi les pàgines "
"dels manuals?"

#. Description
#: ../templates:4
msgid "Swish++ will be run once a week to index your man pages."
msgstr ""
"El programa Swish++ s'executarà una vegada a la setmana per indexar-vos les "
"pàgines dels manuals."

#. Description
#: ../templates:4
msgid ""
"The index can also be generated (in the background) by the post-installation "
"script. This process needs quite a lot of computer resources, and can take "
"several minutes so you can choose now if you would like to do this."
msgstr ""
"L'índex també el pot generar la seqüència posterior a la instal·lació "
"(executant-se en un segon pla). Aquesta tasca precisa de força recursos de "
"l'ordinador i pot durar força minuts, cal que decidiu si voleu que es dugui "
"a terme."

Reply to: