[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Instal.lador Debian (era: Bits from Debian-installer i18n)Woops, això no ho havia contestat.

On Wed, Jan 28, 2004 at 11:44:34PM +0100, Orestes Mas wrote:
> Jordi, ara tinc uns dies més "lliures" abans que tornin a començar les 
> classes. No tinc massa clar què passa amb la traducció de l'instal.lador 
> Debian, però si puc donar un cop de mà amb això fes-m'ho saber.

Nah, la cosa està sota control. Finalment he descartat alguns canvis que
tenía per ací però no a CVS pq s'havien fet massa vells, i he tornat a
traduir parts.

Ara mateix queden uns doscents missatges per fer, bona part d'ells molt
curts.

> D'altra banda tinc la traducció del GnuCash força aturada. No és que no 
> me'n surti, però certament vaig agafar una tasca molt feixuga per 
> començar i no li acabo de veure el final. Quan m'hi poso em passo 
> l'estona corregint o precisant termes que ja havia traduït, ara que vaig 
> ficant-me més dins del món de la comptabilitat.
> 
> Per això, atès que el GnuCash està una mica aparcat, millor serà si puc 
> dedicar el meu temps a quelcom més urgent.

Un dels objectius és tenir totes les plantilles de debconf que es veuen
a l'instal·lar Debian traduides, així com els programes mateixos que
s'utilitzen en l'instal·lador. Si mires la llista de plantilles que no
estan traduïdes encara veuràs segur que moltes de les importants no
estan encara traduïdes, pots anar per ahí si vols.

Guillem també necessita ajuda per actualitzar les pàgines web que s'ens
havien quedat desfasades.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: