[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Assignació de missatges de debconfA Dimecres 03 Setembre 2003 14:04, Aleix Badia i Bosch va escriure:
> Bon dia, enviava el correu a la llista per sol·licitar l'assinació de la
> traducció d'alguns POs dels missatges de debconf.
>

 Desconec com ho tenim ara a nivell d'equip per a fer-ho però crec que fora 
millor emprar el ddtp (Debian Description Translation Project):

	<http://ddtp.debian.org/stats/debconf/index.en.html>

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: