[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Urgent] La constitució de Debian i cd1On Tue, May 28, 2002 at 07:15:57PM +0200, Antoni Bella wrote:
>  Ep! Sorry my lider... aquesta còpia faltava de corretgir. Et passo en 
> privat la corretgida amb les aportacions d'un altre corrector.

Jo la he corregit abans de pujar-la, clar. Demà miraré les correccions
que encara cal aplicar.

Jordi (sona bé lo de lider... però no gràcies :)
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpq2qUT5khtV.pgp
Description: PGP signature


Reply to: