[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

suggerimentHola a tothom

volia proposar un petit canvi, en un lloc molt visible però, de la
pàgina principal de Debian.

On diu "Anar" (al botó a dalt de tot, a la dreta), hauria de dir més bé:
"Anem-hi!" o "Som-hi!" o una cosa així: "anar" és un calc molt fort del
castellà: en català no es fa servir mai l'infinitiu amb aquest sentit.

Ah i ja de pas, un altre petit canvi al paràgraf "Primeres passes":

<< sobre com actualitzar-se i un Manual
>> sobre com actualitzar-s'hi i un Manual...

salutacions,

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244FReply to: