[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nova llista de localització al catalàhola,

Ja vaig intentar anunciar-ho ahir per la vesprada, però el servidor de
correu de Debian va tindre problemes.
En fí, que ja tenim la llista:

debian-l10n-catalan@lists.debian.org

Per suscriure, mail a debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org amb
el subject "subscribe".

La llista de usuaris ja sols deuriem utilitzar-la per dubtes i coses de
usuaris.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpdHf7TnFlg0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: