[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

grub2 2.06-13: Please update debconf PO translation for the package grub2Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
grub2. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against grub2.

The deadline for receiving the updated translation is
Sun, 14 May 2023 23:36:50 +0100.

Thanks in advance,

# Belarusian translation of grub2 templates
# Copyright (C) 2009 respective translators (see below)
# This file is distributed under the same license as the grub2 package.
# Hleb Rubanau <g.rubanau@gmail.com>, 2009,
# Viktar Siarheichyk <vics@eq.by>, 2010, 2012, 2014.
# Viktar Siarheichyk <vics@fsfe.org>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: be\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: grub2@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2023-04-23 20:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-23 11:22+0300\n"
"Last-Translator: Viktar Siarheichyk <vics@fsfe.org>\n"
"Language-Team: Debian l10n team for Belarusian <debian-l10n-belarusian@lists."
"debian.org>\n"
"Language: be\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Poedit-Language: Belarusian\n"
"X-Poedit-Country: BELARUS\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "Chainload from menu.lst?"
msgstr "Ланцуговая загрузка з menu.lst?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid "GRUB upgrade scripts have detected a GRUB Legacy setup in /boot/grub."
msgstr ""
"Скрыпты абнаўлення GRUB выявілі папярэднюю версію GRUB, усталяваную ў /boot/"
"grub."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"In order to replace the Legacy version of GRUB in your system, it is "
"recommended that /boot/grub/menu.lst is adjusted to load a GRUB 2 boot image "
"from your existing GRUB Legacy setup. This step can be automatically "
"performed now."
msgstr ""
"Каб замяніць папярэднюю версію GRUB у Вашай сістэме, пажадана выправіць "
"файл /boot/grub/menu.lst такім чынам, каб GRUB 2 загружаўся з існуючай "
"папярэдняй версіі GRUB. Зараз можна зрабіць гэтую наладку аўтаматычна."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"It's recommended that you accept chainloading GRUB 2 from menu.lst, and "
"verify that the new GRUB 2 setup works before it is written to the MBR "
"(Master Boot Record)."
msgstr ""
"Раім абраць ланцуговую загрузку GRUB 2 з menu.lst, і праверыць, што нанова "
"ўсталяваны GRUB 2 працуе, перад тым як усталёўваць яго ў галоўны загрузачны "
"запіс (MBR, Master Boot Record)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:2001
msgid ""
"Whatever your decision, you can replace the old MBR image with GRUB 2 later "
"by issuing the following command as root:"
msgstr ""
"Як бы вы ні вырашылі, можна пазней замяніць стары вобраз MBR на GRUB 2, калі "
"выканаць як root наступныя каманды:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid "GRUB install devices:"
msgstr "Прылады, на якія ўсталёўваць GRUB:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"The grub-pc package is being upgraded. This menu allows you to select which "
"devices you'd like grub-install to be automatically run for, if any."
msgstr ""
"x`Пакет grub-pc абнаўляецца. Гэтае меню дазваляе абраць, для якіх прыладаў "
"трэба, калі ўвогуле трэба, аўтаматычна запускаць grub-install."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001
msgid ""
"Running grub-install automatically is recommended in most situations, to "
"prevent the installed GRUB core image from getting out of sync with GRUB "
"modules or grub.cfg."
msgstr ""
"У большасці выпадкаў рэкамендуецца запускаць grub-install аўтаматычна, каб "
"усталяваны асноўны вобраз GRUB заставаўся ў адпаведнасці з модулямі GRUB і "
"grub.cfg."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"If you're unsure which drive is designated as boot drive by your BIOS, it is "
"often a good idea to install GRUB to all of them."
msgstr ""
"Калі вы не пэўныя, якая прылада ў вашым BIOS прызначаная як галоўная, то "
"хутчэй за ўсё лепей будзе ўсталяваць GRUB на іх усіх."

#. Type: multiselect
#. Description
#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:3001 ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"Note: it is possible to install GRUB to partition boot records as well, and "
"some appropriate partitions are offered here. However, this forces GRUB to "
"use the blocklist mechanism, which makes it less reliable, and therefore is "
"not recommended."
msgstr ""
"Увага: таксама магчыма ўсталяваць GRUB у сектары пачатковай загрузкі "
"падзелаў, і некаторыя адпаведныя падзелы тут прапануюцца. Аднак, для гэтага "
"GRUB мусіць карыстацца механізмам спісаў блокаў, што змяншае надзейнасць і "
"таму не рэкамендуецца."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:4001
msgid ""
"The GRUB boot loader was previously installed to a disk that is no longer "
"present, or whose unique identifier has changed for some reason. It is "
"important to make sure that the installed GRUB core image stays in sync with "
"GRUB modules and grub.cfg. Please check again to make sure that GRUB is "
"written to the appropriate boot devices."
msgstr ""
"Пачатковы запускальнік GRUB раней быў усталяваны на дыск, які зараз "
"адсутнічае, альбо чый унікальны ідэнтыфікатар па нейкай прычыне змяніўся. "
"Важна, каб усталяваны асноўны вобраз GRUB адпавядаў модулям GRUB і grub.cfg. "
"Калі ласка, праверце яшчэ раз, каб упэўніцца, што GRUB запісаны ў адпаведныя "
"загрузкавыя прылады."

#. Type: text
#. Description
#. Disk sizes are in decimal megabytes, to match how disk manufacturers
#. usually describe them.
#: ../grub-pc.templates.in:5001
msgid "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"
msgstr "${DEVICE} (${SIZE} MB; ${MODEL})"

#. Type: text
#. Description
#. The "-" is used to indicate indentation. Leading spaces may not work.
#: ../grub-pc.templates.in:6001
msgid "- ${DEVICE} (${SIZE} MB; ${PATH})"
msgstr "- ${DEVICE} (${SIZE} Мб; ${PATH})"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - continue?"
msgstr "Запіс GRUB на загрузкавую прыладу не ўдаўся - працягваць?"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001 ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "GRUB failed to install to the following devices:"
msgstr "Не атрымалася ўсталяваць GRUB на наступныя прылады:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:7001
msgid ""
"Do you want to continue anyway? If you do, your computer may not start up "
"properly."
msgstr ""
"Вы жадаеце працягваць, не зважаючы на гэта? Калі працягнеце, ваш кампутар "
"можа не запусціцца."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid "Writing GRUB to boot device failed - try again?"
msgstr ""
"Не атрымалася запісаць GRUB у загрузкавую прыладу - паспрабаваць ізноў?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:8001
msgid ""
"You may be able to install GRUB to some other device, although you should "
"check that your system will boot from that device. Otherwise, the upgrade "
"from GRUB Legacy will be canceled."
msgstr ""
"Магчыма, што вы зможаце ўсталяваць GRUB на нейкую іншую прыладу, але вам "
"варта спраўдзіць, што вашая сістэма запусціцца з гэтае прылады. Іначай, "
"абнаўленне з папярэдняе версіі GRUB будзе адмененае."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid "Continue without installing GRUB?"
msgstr "Працягваць, не ўсталёўваючы GRUB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"You chose not to install GRUB to any devices. If you continue, the boot "
"loader may not be properly configured, and when this computer next starts up "
"it will use whatever was previously in the boot sector. If there is an "
"earlier version of GRUB 2 in the boot sector, it may be unable to load "
"modules or handle the current configuration file."
msgstr ""
"Вы выбралі не ўсталёўваць GRUB ні на якую прыладу. Калі Вы працягнеце далей, "
"пачатковы запускальнік, магчыма, не будзе сканфігураваны належным чынам, і "
"калі гэты кампутар запусціцца наступным разам, ён загрузіцца з таго, што "
"было раней у сектары запуску. Калі там была старая версія GRUB 2, ён можа не "
"здолець загрузіць модулі альбо не разабраць цяперашні канфігурацыйны файл."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:9001
msgid ""
"If you are already using a different boot loader and want to carry on doing "
"so, or if this is a special environment where you do not need a boot loader, "
"then you should continue anyway. Otherwise, you should install GRUB "
"somewhere."
msgstr ""
"Калі Вы ўжо карыстаецеся іншым пачатковым запускальнікам і хочаце так рабіць "
"і надалей альбо калі гэта адмысловае асяроддзе, дзе загрузчык непатрэбны, то "
"вам варта ўсё ж працягваць. Іначай вам трэба некуды ўсталяваць GRUB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Remove GRUB 2 from /boot/grub?"
msgstr "Выдаліць GRUB 2 з /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid "Do you want to have all GRUB 2 files removed from /boot/grub?"
msgstr "Хочаце выдаліць усе файлы GRUB 2 з /boot/grub?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:10001
msgid ""
"This will make the system unbootable unless another boot loader is installed."
msgstr ""
"З-за гэтага сістэма будзе не ў стане запусціцца, пакуль не будзе ўсталяваны "
"іншы пачатковы запускальнік."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid "Finish conversion to GRUB 2 now?"
msgstr "Скончыць зараз перавод на GRUB 2?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"This system still has files from the GRUB Legacy boot loader installed, but "
"it now also has GRUB 2 boot records installed on these disks:"
msgstr ""
"На гэтай сістэме ўсё яшчэ ўсталяваныя файлы з папярэдняе версіі загрузчыка "
"GRUB, але зараз тут таксама ўсталяваныя загрузчыкі GRUB 2 на наступных "
"дысках:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"It seems likely that GRUB Legacy is no longer in use, and that you should "
"instead upgrade the GRUB 2 images on these disks and finish the conversion "
"to GRUB 2 by removing old GRUB Legacy files. If you do not upgrade these "
"GRUB 2 images, then they may be incompatible with the new packages and cause "
"your system to stop booting properly."
msgstr ""
"Падаецца, што папярэдняя версія GRUB болей не выкарыстоўваецца, і што вы "
"павінны замест гэтага абнавіць вобразы GRUB 2 на гэтых дысках і скончыць "
"пераход на GRUB 2, выдаліўшы старыя файлы папярэдняй версіі GRUB. Калі вы не "
"абновіце гэтыя вобразы GRUB 2, то яны могуць стаць несумяшчальнымі з новымі "
"пакетамі і ваша сістэма перастане нармальна запускацца."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../grub-pc.templates.in:11001
msgid ""
"You should generally finish the conversion to GRUB 2 unless these boot "
"records were created by a GRUB 2 installation on some other operating system."
msgstr ""
"Звычайна, Вы павінны скончыць пераход на GRUB 2, калі толькі гэтыя "
"загрузчыкі не былі створаныя ўсталёўкай GRUB 2 на нейкай іншай аперацыйнай "
"сістэме."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid "Linux command line:"
msgstr "Радок камандаў для ядра Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:1001
msgid ""
"The following Linux command line was extracted from /etc/default/grub or the "
"`kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Гэты радок камандаў для ядра Linux узяты з файла /etc/default/grub або з "
"параметра `kopt' у файле наладак (menu.lst) папярэдняй версіі GRUB (Legacy). "
"Калі ласка, пераканайцеся, што каманды запісаныя правільна, або папраўце іх, "
"калі трэба. Гэты радок камандаў можа быць пустым."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Linux default command line:"
msgstr "Прадвызначаны радок камандаў для ядра Linux:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"The following string will be used as Linux parameters for the default menu "
"entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Наступны радок будзе выкарыстаны ў якасці параметраў ядра Linux для "
"прадвызначанага пункту меню (але не для рэжыму аднаўлення)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Force extra installation to the EFI removable media path?"
msgstr "Прымусова ўсталяваць дадаткова па адрасе EFI на зменным носьбце?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Some EFI-based systems are buggy and do not handle new bootloaders "
"correctly. If you force an extra installation of GRUB to the EFI removable "
"media path, this should ensure that this system will boot Debian correctly "
"despite such a problem. However, it may remove the ability to boot any other "
"operating systems that also depend on this path. If so, you will need to "
"make sure that GRUB is configured successfully to be able to boot any other "
"OS installations correctly."
msgstr ""
"Некаторыя EFI-сістэмы утрымліваюць памылкі і некарэктна працуюць з новымі "
"пачатковымі загрузчыкамі. Калі вы прымусова ўсталюеце дадаткова па адрасе "
"EFI на зменным носьбіце, трэба ўпэўніцца, што гэтая сістэма карэктна "
"загрузіць Debian, нягледзячы на такую праблему. Аднак, з-за гэтага можа "
"страціцца магчымасць запусціць любую іншую аперацыйную сістэму (АС), якая "
"таксама выкарыстоўвае гэты носьбіт і шлях. У гэтым выпадку трэба ўпэўніцца, "
"што GRUB правільна сканфігураваны для карэктнага запуску іншай АС."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Update NVRAM variables to automatically boot into Debian?"
msgstr "Абнавіць зменныя NVRAM для аўтаматычнага запуску Debian?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"GRUB can configure your platform's NVRAM variables so that it boots into "
"Debian automatically when powered on. However, you may prefer to disable "
"this behavior and avoid changes to your boot configuration. For example, if "
"your NVRAM variables have been set up such that your system contacts a PXE "
"server on every boot, this would preserve that behavior."
msgstr ""
"GRUB можа так сканфігураваць зменныя NVRAM вашай платформы, каб яна "
"аўтаматычна запускала Debian пры ўключэнні. Аднак магчыма, вам спатрэбіцца "
"адключыць гэта і не змяняць вашу канфігурацыю запуску. Напрыклад, калі вашы "
"зменныя NVRAM настроеныя, каб ваша сістэма кантактавала сервер PXE пры "
"кожным запуску, гэта захавае такі рэжым."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Run os-prober automatically to detect and boot other OSes?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"GRUB can use the os-prober tool to attempt to detect other operating systems "
"on your computer and add them to its list of boot options automatically."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"If your computer has multiple operating systems installed, then this is "
"probably what you want. However, if your computer is a host for guest OSes "
"installed via LVM or raw disk devices, running os-prober can cause damage to "
"those guest OSes as it mounts filesystems to look for things."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid "kFreeBSD command line:"
msgstr "Радок камандаў для ядра kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The following kFreeBSD command line was extracted from /etc/default/grub or "
"the `kopt' parameter in GRUB Legacy's menu.lst. Please verify that it is "
"correct, and modify it if necessary. The command line is allowed to be empty."
msgstr ""
"Гэты радок камандаў для kFreeBSD узяты з файлу /etc/default/grub або з "
"параметру `kopt' у файле наладак (menu.lst) папярэдняй версіі GRUB (Legacy). "
"Калі ласка, пераканайцеся, што каманды запісаныя правільна, або папраўце іх, "
"калі трэба. Гэты радок камандаў можа быць пустым."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid "kFreeBSD default command line:"
msgstr "Прадвызначаны радок камандаў для ядра kFreeBSD:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"The following string will be used as kFreeBSD parameters for the default "
"menu entry but not for the recovery mode."
msgstr ""
"Наступны радок будзе выкарыстаны ў якасці параметраў ядра kFreeBSD для "
"прадвызначанага пункту меню (але не для рэжыму аднаўлення)."

#~ msgid "/boot/grub/device.map has been regenerated"
#~ msgstr "/boot/grub/device.map быў перагенераваны"

#~ msgid ""
#~ "The file /boot/grub/device.map has been rewritten to use stable device "
#~ "names. In most cases, this should significantly reduce the need to change "
#~ "it in future, and boot menu entries generated by GRUB should not be "
#~ "affected."
#~ msgstr ""
#~ "Файл /boot/grub/device.map быў перапісаны, каб выкарыстоўваць стабільныя "
#~ "імёны прыладаў. У бальшыні выпадкаў гэта значна знізіць неабходнасць "
#~ "змяняць яго ў будучыні, і пункты загрузачнага меню, згенераваныя GRUB, не "
#~ "давядзецца закрануць."

#~ msgid ""
#~ "However, since more than one disk is present in the system, it is "
#~ "possible that the system is depending on the old device map. Please check "
#~ "whether there are any custom boot menu entries that rely on GRUB's (hdN) "
#~ "drive numbering, and update them if necessary."
#~ msgstr ""
#~ "Аднак, паколькі ў вашай сістэме больш за адзін дыск, то магчыма, што ў "
#~ "сістэме выкарыстоўваецца старая табліца прыладаў. Праверце, ці ёсць "
#~ "пункты загрузкавага меню, што ўжываюць нумарацыю прыладаў GRUB (hdN) і "
#~ "абнавіце іх, калі патрэбна."

#~ msgid ""
#~ "If you do not understand this message, or if there are no custom boot "
#~ "menu entries, you can ignore this message."
#~ msgstr ""
#~ "Калі вы не зразумелі гэтае паведамленне, альбо калі вы не маеце ўласных "
#~ "пунктаў загрузкавага меню, вы можаце ігнараваць гэтае паведамленне."

#~ msgid ""
#~ "In either case, whenever you want GRUB 2 to be loaded directly from MBR, "
#~ "you can do so by issuing (as root) the following command:"
#~ msgstr ""
#~ "Калі ж Вы хочаце, каб GRUB 2 запускаўся непасрэдна з MBR, дастаткова "
#~ "запусціць з правамі карыстальніка root наступную каманду:"

#~ msgid "GRUB installation failed. Continue?"
#~ msgstr "Не атрымалася ўсталяваць GRUB. Працягваць?"

#~ msgid "GRUB 1.95 numbering scheme transition"
#~ msgstr "Змена схемы нумарацыі GRUB 1.95"

#~ msgid ""
#~ "As of version 1.95, GRUB 2 has changed its numbering scheme. Partitions "
#~ "are now counted starting from 1 rather than 0. This is to make it "
#~ "consistent with device names of Linux and the other kernels used in "
#~ "Debian. For example, when using Linux as the kernel, \"(hd0,1)\" refers "
#~ "to the same partition as the /dev/sda1 device node."
#~ msgstr ""
#~ "Схема нумарацыі ў GRUB 2 змянілася ў параўнанні з версіяй 1.95 . Зараз "
#~ "падзелы дыску адлічваюцца пачынаючы з 1 замест 0. Гэта зроблена, каб "
#~ "адпавядаць назвам прыладаў у Linux і іншых ядрах, якія выкарыстоўваюцца ў "
#~ "Debian. Напрыклад, калі ў якасці ядра выкарыстоўваецца Linux, радок "
#~ "\"(hd0,1)\" датычыцца таго самага падзелу дыску, як і файл прылады /dev/"
#~ "sda1."

#~ msgid ""
#~ "Because of this, there's a chance your system becomes unbootable if "
#~ "update-grub(8) is run before GRUB is updated, generating a grub.cfg file "
#~ "that your installed GRUB won't yet be able to parse correctly. To ensure "
#~ "your system will be able to boot, you have to:"
#~ msgstr ""
#~ "З гэтай прычыны Ваша сістэма можа стаць няздольнай да загрузкі, калі "
#~ "праграма update-grub(8), запушчаная да абнаўлення GRUB, стварыла файл "
#~ "grub.cfg, які немагчыма карэктна апрацаваць усталяваным GRUB. Каб "
#~ "пераканацца, што Ваша сістэма здольная да загрузкі, варта: "

#~ msgid ""
#~ " - Reinstall GRUB (typically, by running grub-install).\n"
#~ " - Rerun update-grub to generate a new grub.cfg."
#~ msgstr ""
#~ " - Пераўсталяваць GRUB (звычайна, праз запуск grub-install).\n"
#~ " - Перазапусціць update-grub, каб стварыць новы grub.cfg."

Reply to: