[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mdadm 4.1-6: Please update debconf PO translation for the package mdadmHi,

You were so kind and translated debconf questions for mdadm in the
past. Some questions have changed. Would you please update your
translation? 

Please submit the updated file as bug against mdadm, preferably
before:

    Tue, 13 Oct 2020 05:09:36 -0700.

Thanks so much!   

Kind regards
Felix Lechner

# mdadm debconf templates basque translation
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mdadm-debconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mdadm@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-09 08:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: Y2008-04-30 11:00+0100\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid "Should mdadm run monthly redundancy checks of the MD arrays?"
msgstr ""
"Mdadm-ek hilabetero egin behar al du MD array-en erredundantzia egiaztapena?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"If the kernel supports it (versions greater than 2.6.14), mdadm can "
"periodically check the redundancy of MD arrays (RAIDs). This may be a "
"resource-intensive process, depending on the local setup, but it could help "
"prevent rare cases of data loss. Note that this is a read-only check unless "
"errors are found; if errors are found, mdadm will try to correct them, which "
"may result in write access to the media."
msgstr ""
"Kernelak onartzen badu (2.6.14 baino bertsio berriagoak), mdadm-ek aldiro MD "
"array-en (RAID-en) erredundantzia aldiro egiazta dezake. Hau errekurtso-"
"behar handiko prozesu bat izan daiteke, konfigurazio lokalaren arabera, "
"baina datu galera kasuak saihesten lagundu dezake. Kontutan izan errorerik "
"aurkitzen ez bada irakurketa-soileko egiaztapen bat dela; errorerik "
"arukituko balitz mdadm konpontzen saiatuko da, honetarako euskarrian idaztea "
"beharrezko izan daitekeelarik."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:2001
msgid ""
"The default, if turned on, is to check on the first Sunday of every month at "
"01:06."
msgstr ""
"Lehenespen bezala gaiturik dago, egiaztapena hilabete bakoitzeko lehenengo "
"asteleheneko 01:06-etan egingo da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid "Should mdadm check once a day for degraded arrays?"
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:3001
msgid ""
"mdadm can check once a day for degraded arrays and missing spares to ensure "
"that such events don't go unnoticed."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Do you want to start the MD monitoring daemon?"
msgstr "MD monitorizazio deabrua abiarazi nahi al duzu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid ""
"The MD (RAID) monitor daemon sends email notifications in response to "
"important MD events (such as a disk failure)."
msgstr ""
"MD (RAID) monitore deabruak eposta bidezko berri-emateak bidaltzen ditu "
"gertaera garrantzitsuetan (disko erroreen antzerakoetan)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mdadm.templates:4001
msgid "Enabling this option is recommended."
msgstr "Aukera hau gaitzea gomendagarria da."

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid "Recipient for email notifications:"
msgstr "Eposta berri-emateen hartzailea:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mdadm.templates:5001
msgid ""
"Please enter the email address of the user who should get the email "
"notifications for important MD events."
msgstr ""
"Mesedez idatzi MD gertaera garrantzitsuen berri emate mezuak jaso behar "
"dituen erabiltzailearen eposta helbidea."

#~ msgid "MD arrays needed for the root file system:"
#~ msgstr "Erro fitxategi-sistemarentzat beharrezko MD array-ak:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter 'all', 'none', or a space-separated list of devices such as "
#~ "'md0 md1' or 'md/1 md/d0' (the leading '/dev/' can be omitted)."
#~ msgstr ""
#~ "Mesedez idatzi 'denak', 'batez', edo zuriunez bereziriko gailuen "
#~ "zerrenda, adibidez 'md0 md1' edo 'md/1 md/d0' (hasierako '/dev/' baztertu "
#~ "daiteke)."

#~ msgid "for internal use - only the long description is needed."
#~ msgstr "barne erabilerako - deskribapen luzea bakarrik behar da."

#~ msgid ""
#~ "If the system's root file system is located on an MD array (RAID), it "
#~ "needs to be started early during the boot sequence. If it is located on a "
#~ "logical volume (LVM), which is on MD, all constituent arrays need to be "
#~ "started."
#~ msgstr ""
#~ "Sistemaren erro fitxategi-sistema MD array (RAID) batetan kokaturik "
#~ "badago, berau abio sekuentziaren hasieran abiarazi behar da. MD batetan "
#~ "kokaturiko bolumen logiko (LVM) batetan badago osatzen duten array "
#~ "guztiak abiarazi behar dira."

#~ msgid ""
#~ "If you know exactly which arrays are needed to bring up the root file "
#~ "system, and you want to postpone starting all other arrays to a later "
#~ "point in the boot sequence, enter the arrays to start here. "
#~ "Alternatively, enter 'all' to simply start all available arrays."
#~ msgstr ""
#~ "Erro fitxategi-sistema erabiltzeko beharrezkoak diren arrayak zehazki "
#~ "jakin eta beste array-en abiaraztea abioaren beranduagoko puntu batetara "
#~ "atzeratu nahi baduzu, idatzi abiarazi beharreko array-ak hemen. Bestela "
#~ "idatzi 'denak' array erabilgarri guztiak abiarazteko."

#~ msgid ""
#~ "If you do not need or want to start any arrays for the root file system, "
#~ "leave the answer blank (or enter 'none'). This may be the case if you are "
#~ "using kernel autostart or do not need any arrays to boot."
#~ msgstr ""
#~ "Ez baduzu erro fitxategi sistemarako array-rik abiarazi behar, hutsik "
#~ "utzi ezazu (edo 'batez' idatzi). Hau abioan array-rik behar ez duzulako "
#~ "edo kernel auto-abioa erabiltzen duzulako izan daiteke."

#~ msgid "An error occurred: device node does not exist"
#~ msgstr "Errore bat gertatu da: gailu nodoa ez dago"

#~ msgid "An error occurred: not a block device"
#~ msgstr "Errore bat gertatu da: ez da bloke gailu bat"

#~ msgid "An error occurred: not an MD array"
#~ msgstr "Errore bat gertatu da: ez da MD array bat"

#~ msgid "An error occurred: array not listed in mdadm.conf file"
#~ msgstr ""
#~ "Errore bat gertatu da: array-a ez dago mdadm.conf fitxategian "
#~ "zerrendaturik"

#~ msgid "Start arrays not listed in mdadm.conf?"
#~ msgstr "Abiarazi mdadm.conf fitxategian ez dauden array-ak?"

#~ msgid ""
#~ "The specified array (${array}) is not listed in the configuration file "
#~ "(${config}). Therefore, it cannot be started during boot, unless you "
#~ "correct the configuration file and recreate the initial ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "Zehazturiko (${array}) array-a ez dago (${config}) konfigurazio "
#~ "fitxategian zerrendaturiko. Horregatik ezin da abioan abiarazi zuk "
#~ "konfigurazio fitxategia konpondu eta abio ramdiskoa bersortu arte."

#~ msgid ""
#~ "This warning is only relevant if you need arrays to be started from the "
#~ "initial ramdisk to be able to boot. If you use kernel autostarting, or do "
#~ "not need any arrays to be started as early as the initial ramdisk is "
#~ "loaded, you can simply continue. Alternatively, choose not to continue "
#~ "and enter 'none' when prompted which arrays to start from the initial "
#~ "ramdisk."
#~ msgstr ""
#~ "Abisu hau abiarazi ahal izateko ramdisk.etik array-ak baiaraztea behar "
#~ "baduzu bakarrik da garrantzitsua. Kernel auto-abioa erabiltzen baduzu edo "
#~ "ez baduzu ramdisk-etik hasieran array-rik kargatzea behar aurrera "
#~ "jarraitu dezakezu. Bestela ez jarraitzea hautatu eta 'batez' idatzi "
#~ "hasierako ramdisk-etik kargatu beharreko array-ez galdetzean."

Reply to: