[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#788371: [l10n:eu] dbconfig-common 1.8.51: updated Basque translationPackage: dbconfig-common
Version: dbconfig-common 1.8.51
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Sorry to be so late, it couldn't be done in time. Hope it still be useful.

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo

# translation of dbconfig-common-eu.po to Euskara
# translation of dbconfig-common-templates-eu.po to
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008, 2009.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2015, 1970.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dbconfig-common-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: dbconfig-common@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-19 15:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 1970-01-21 00:41+0100\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "Will this server be used to access remote databases?"
msgstr "Zerbitzari hau urruneko datu-baseak atzitzeko erabiliko da?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
#| msgid ""
#| "For the database types that support it, dbconfig-common includes support "
#| "for configuring databases on remote systems. When installing a package's "
#| "database via dbconfig-common, the questions related to remote "
#| "configuration are asked with a priority such that they are skipped for "
#| "most systems."
msgid ""
"For the database types that support it, dbconfig-common includes support for "
"configuring databases on remote systems. When installing a package's "
"database via dbconfig-common, the questions related to remote configuration "
"are asked with a priority such that they are skipped for most systems."
msgstr ""
"Onartzen dituen datu-base motentzat, 'dbconfig-common'-ek urruneko "
"sistemetako datu-baseak konfiguratzeko euskarria du. 'dbconfig-common' bidez "
"paketearen "
"datu-basea instalatzean, halako lehentasuna daukaten (eta sistema gehienetan "
"saltatzen diren) urruneko konfigurazioari buruzko galderak egingo dira."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid ""
"If you select this option, the default behavior will be to prompt you with "
"questions related to remote database configuration when you install new "
"packages."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzen bada, portaera lehenetsiak urruneko datu-basearen "
"konfigurazioari buruzko galderak egingo dizkizu pakete berriak "
"instalatzen dituzunean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:2001
msgid "If you are unsure, you should not select this option."
msgstr "Ziur ez bazaude, ez zenuke aukera hau hautatu beharko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
msgid "Keep \"administrative\" database passwords?"
msgstr "Mantendu datu-basearen 'administratzaile'-en pasahitzak?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "By default, you will be prompted for all administrator-level database "
#| "passwords when you configure, upgrade, or remove applications with "
#| "dbconfig-common. These passwords will not be stored in the configuration "
#| "database (debconf) for any longer than they are needed."
msgid ""
"By default, you will be prompted for all administrator-level database "
"passwords when you configure, upgrade, or remove applications with dbconfig-"
"common. These passwords will be stored in debconf's configuration database "
"only for as long as they are needed."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, 'dbconfig-common' tresnarekin aplikazioak konfiguratzean, "
"bertsio-berritzean edo kentzean administratzaile-mailako datu-basearen "
"pasahitzak eskatuko zaizkizu. Pasahitz hauek debconf-en konfigurazioaren "
"datu-basean gordetzen dira behar diren heinean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
#| "the database. That database is protected by Unix file permissions, "
#| "though this is less secure and thus not the default setting."
msgid ""
"This behavior can be disabled, in which case the passwords will remain in "
"the debconf database. This database is protected by Unix file permissions, "
"though this is less secure and thus not the default setting."
msgstr ""
"Portaera hau desgai daiteke, kasu horretan pasahitzak debconf-en "
"datu-basean gordeko dira. Datu-base hori Unix-eko fitxategien baimenekin "
"babestuta dagoenez, ez dago guztiz babesturik. Hori dela eta, ez da lehenetsi "
"gisa ezarri."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:3001
#| msgid ""
#| "If you would rather not be bothered for an administrative password every "
#| "time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
#| "choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgid ""
"If you would rather not be bothered for an administrative password every "
"time you upgrade a database application with dbconfig-common, you should "
"choose this option. Otherwise, you should refuse this option."
msgstr ""
"Hautatu aukera hau datu-basearen aplikazioa dbconfig-common tresnarekin "
"bertsio-berritzen den bakoitzean administratzailearen pasahitza ez eskatzeko. "
"Bestela, ukatu aukera hau."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Configure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Konfiguratu ${pkg}-ren datu-basea dbconfig-common erabiliz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "The ${pkg} package must have a database installed and configured before "
#| "it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgid ""
"The ${pkg} package must have a database installed and configured before it "
"can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"${pkg} paketeak instalatutako eta konfiguratutako datu-base bat "
"eduki behar du erabili aurretik. Nahi izanez gero, hau dbconfig-common "
"bidez kudea daiteke."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
#| msgid ""
#| "If you are an advanced database administrator and know that you want to "
#| "perform this configuration manually, or if your database has already been "
#| "installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
#| "needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgid ""
"If you are an advanced database administrator and know that you want to "
"perform this configuration manually, or if your database has already been "
"installed and configured, you should refuse this option. Details on what "
"needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/${pkg}."
msgstr ""
"Datu-basearen administratzaile aurreratu bat bazara, eta konfigurazio "
"hau eskuz egitea nahi baduzu, edo datu-basea jadanik instalatuta eta "
"konfiguratuta badago, aukera honi ez ikusi egin diezaiokezu. "
"Zer egin behar den buruzko xehetasunak hemen aurki dezakezu: "
"/usr/share/doc/${pkg}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:4001
msgid "Otherwise, you should probably choose this option."
msgstr "Bestela, baliteke aukera hautatu behar izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid "Reinstall database for ${pkg}?"
msgstr "Berrinstalatu ${pkg}-ren datu-basea?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Since you are reconfiguring ${pkg}, you may also want to reinstall the "
"database which it uses."
msgstr ""
"${pkg} birkonfiguratzen ari zarenez, baliteke "
"erabiltzen duen datu-basea berrinstalatu nahi izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
#| msgid ""
#| "If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
#| "option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the "
#| "package for unrelated reasons), you should not select this option."
msgid ""
"If you wish to reinstall the database for ${pkg}, you should select this "
"option. If you do not wish to do so (if you are reconfiguring the package "
"for unrelated reasons), you should not select this option."
msgstr ""
"Hautatu aukera hau ${pkg}-ren datu-basea berrinstalatzea nahi baduzu. "
"Ez baduzu halakorik egiterik nahi (paketea beste arrazoi bategatik "
"birkonfiguratzen ari bazara), ez zenuke aukera hau hautatu beharko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you opt to reinstall the database and install it under a name "
"that already exists, the old database will be dropped without further "
"questions. In that case a backup of the original database is made in /var/"
"tmp/."
msgstr ""
"Abisua: datu-basea berrinstalatzea hautatzen baduzu, eta jadanik "
"existitzen den izen batekin instalatzen baduzu, datu-base zaharra "
"erabat ezabatu egingo da bestelako galderarik gabe. Kasu horretan, "
"jatorrizko datu-basearen babeskopia hemen egingo da: /var/tmp/."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:5001
msgid ""
"Warning: if you change the name of the database, the old database will not "
"be removed. If you change the name of the user that connects to the "
"database, the privileges of the original user will not be revoked."
msgstr ""
"Abisua: datu-basearen izena aldatu baduzu, datu-base zaharra "
"ez da ezabatuko. Datu-basearekin konektatzen den erabiltzailearen "
"izena aldatzen baduzu, jatorrizko erabiltzailearen pribilegioak ez dira "
"kenduko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
msgid "Perform upgrade on database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr "Bertsio-berritu ${pkg}-ren datu-basea dbconfig-common tresnarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
#| "need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how "
#| "a new upstream version of the package needs to store its data."
msgid ""
"According to the maintainer for this package, database upgrade operations "
"need to be performed on ${pkg}. Typically, this is due to changes in how a "
"new upstream version of the package needs to store its data."
msgstr ""
"Pakete honen arduradunak dioenez, datu-basearen bertsio-berritzearen "
"eragiketak ${pkg}-en landu behar dira. Paketearen bertsio berri batek "
"datuak gordetzeko era aldatu duelako gertatu ohi da."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:6001
#| msgid ""
#| "If you want to handle this process manually, you should refuse this "
#| "option. Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a "
#| "backup of the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/"
#| "backups, from which the database can be restored in the case of problems."
msgid ""
"If you want to handle this process manually, you should refuse this option. "
"Otherwise, you should choose this option. During the upgrade, a backup of "
"the database will be made in /var/cache/dbconfig-common/backups, from which "
"the database can be restored in the case of problems."
msgstr ""
"Prozesu hau eskuz kudeatu nahi izanez gero, aukera hau ezetsi beharko "
"zenuke. Bestela, aukera hau erabili beharko zenuke. Bertsio-berritzean "
"datu-basearen babeskopia bat egingo da /var/cache/dbconfig-common/backups "
"karpetan arazorik izanez gero berreskuratu ahal izateko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid "Deconfigure database for ${pkg} with dbconfig-common?"
msgstr ""
"Kendu ${pkg}-ren datu-basearen konfigurazioa dbconfig-common tresnarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#| msgid ""
#| "Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
#| "underlying database."
msgid ""
"Since you are removing ${pkg}, it's possible that you no longer want the "
"underlying database and the privileges for the user associated with this "
"package."
msgstr ""
"${pkg} kentzen ari zarenez, baliteke azpiko datu-basea eta pakete honi "
"esleitutako erabiltzailearen pribilegioak aurrerantzean nahi ez izatea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
#| msgid "If you like, database removal can be handled with dbconfig-common."
msgid ""
"Please choose whether database removal and privilege revocation should be "
"handled with dbconfig-common."
msgstr ""
"Aukeratu datu-basea eta pribilegioa kentzea dbconfig-common tresnarekin "
"kudeatuko den edo ez."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:7001
msgid ""
"If you choose this option, dbconfig-common will check if ${pkg} provided "
"scripts and database commands to undo package specific operations and run "
"them if they exist. Then it will ask if you want to purge the database and "
"revoke the standard privileges for the user of ${pkg}. If you don't want any "
"of this, or if you want to handle this manually, you should refuse this "
"option."
msgstr ""
"Aukera hau hautatzean, dbconfig-common tresnak ${pkg} paketeak "
"scriptak eta datu-basearen komandoak eskaintzen dituen begiratzen du "
"paketearen eragiketa zehatzak desegiteko eta existituz gero haiek "
"exekutatzeko. Ondoren, datu-basea erabat kentzea eta ${pkg} paketearen "
"erabiltzailearen pribilegioak kentzea nahi dituzun galdetuko dizu. Hauetariko "
"ezer "
"ez baduzu nahi, edo hau eskuz kudeatzea nahi baduzu, aukera honi ez ikus egin "
"diezaiokezu."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid "Database type to be used by ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ek erabiliko duen datu-base mota:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:8001
msgid ""
"The ${pkg} package can be configured to use one of several database types. "
"Below, you will be presented with the available choices."
msgstr ""
"${pkg} paketea hainbat datu-basetariko bat erabiltzeko konfigura daiteke. "
"Behean aukera erabilgarriak erakutsiko dira."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid "Do you want to purge the database for ${pkg}?"
msgid "Purge the database for ${pkg}?"
msgstr "${pkg}-ren datu-basea erabat ezabatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer need the database for ${pkg}, you can choose to remove "
#| "it now."
msgid ""
"If you no longer need the database for ${pkg} and the privileges of the "
"database user of ${pkg}, you can choose to remove the database and revoke "
"the privileges now."
msgstr ""
"${pkg}-ren datu-basea eta ${pkg} paketearen erabiltzailearen pribilegioak "
"ez badituzu gehiago behar, orain aukera dezakezu datu-basea ezabatzea eta "
"pribilegioak kentzea."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:9001
#| msgid ""
#| "If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
#| "choose this option. If you want to keep this data, or if you would "
#| "rather handle this process manually, you should refuse this option."
msgid ""
"If you no longer have need of the data being stored by ${pkg}, you should "
"choose this option. If you want to keep this data, or if you would rather "
"handle this process manually, you should refuse this option."
msgstr ""
"${pkg}-ek gordetako datuak ez badira gehiago behar, aukera hau hautatu "
"beharko zenuke. Datuak mantentzea, edo prozesu hau eskuz kudeatzea "
"nahiago baduzu, ez ikusi egin aukera honi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid "Do you want to back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgid "Back up the database for ${pkg} before upgrading?"
msgstr "Bertsio-berritu aurretik ${pkg}-ren datu-basearen babeskopia egin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:10001
#| msgid ""
#| "The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
#| "installation process. Just in case, the database can be backed up before "
#| "this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
#| "previous package version and repopulate the database."
msgid ""
"The underlying database for ${pkg} needs to be upgraded as part of the "
"installation process. Just in case, the database can be backed up before "
"this is done, so that if something goes wrong, you can revert to the "
"previous package version and repopulate the database."
msgstr ""
"Instalazio prozesuaren zati bezala ${pkg}-ren oinarrizko datu-basea eguneratu "
"behar da. Bada ezpada, datu-basearen babeskopia egingo da bertsio-berritu "
"aurretik, gero zerbait oker joanez gero paketearen aurreko bertsiora itzuli "
"eta "
"datu-basea berreskuratu ahal izateko."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:11001 ../dbconfig-common.templates:12001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Pasahitzaren berrespena:"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Pasahitzak ez dira berdinak"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:13001
msgid "The password and its confirmation do not match."
msgstr "Pasahitza eta bere berrespena ez dira berdinak."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "abort"
msgstr "bertan behera utzi"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry"
msgstr "saiatu berriro"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "retry (skip questions)"
msgstr "saiatu berriro (galderarik ez)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:14001 ../dbconfig-common.templates:15001
#: ../dbconfig-common.templates:16001
msgid "ignore"
msgstr "ez ikusi egin"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "Next step for database upgrade:"
msgstr "Datu-basea bertsio-berritzearen hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid "An error occurred while upgrading the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea bertsio-berritzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:14002
msgid ""
"Fortunately, ${dbfile} should hold a backup of the database, made just "
"before the upgrade (unless the error occurred during backup creation, in "
"which case no changes will have been applied yet). Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Zorionez, ${dbfile}-ek datu-basearen babeskopia bat eduki beharko luke, "
"bertsio-berritu aurretik egindakoa (babeskopia sortzean errorerik ez bada "
"gertatu "
"bederen, egoera horretan aldaketak ez dira oraindik aplikatu). Aukera hauek "
"dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu beste "
"behin,\n"
"  (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak barne) eta beste\n"
"  behin eragiketa egiten saiatzen da.\ns"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen da "
"berehala,\n"
"  galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da errorea gertatu zeneko "
"  mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common' tresnaren\n"
"  erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri bat gabe utzi "
"ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "Next step for database installation:"
msgstr "Datu-basearen instalazioaren hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid "An error occurred while installing the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea instalatzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:15002
msgid ""
"Your options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu beste "
"behin,\n"
"  (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak barne) eta beste\n"
"  behin eragiketa egiten saiatzen da.\n"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen da "
"berehala,\n"
"  galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da errorea gertatu zeneko "
"  mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common' tresnaren\n"
"  erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri bat gabe utzi "
"ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "Next step for database removal:"
msgstr "Datu-base ezabatzearen hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid "An error occurred while removing the database:"
msgstr "Errorea gertatu da datu-basea ezabatzean:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:16002
msgid ""
"As a result it was not possible to remove the database for ${pkg}. Your "
"options are:\n"
" * abort - Causes the operation to fail; you will need to downgrade,\n"
"  reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene\n"
"  to continue using it. This will usually also impact your ability to\n"
"  install other packages until the installation failure is resolved.\n"
" * retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
"  (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
"  setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" * retry (skip questions) - Immediately attempts the operation again,\n"
"  skipping all questions. This is normally useful only if you have\n"
"  solved the underlying problem since the time the error occurred.\n"
" * ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
"  This will usually leave the database and user privileges in place."
msgstr ""
"Ondorioz, ezin izan da ${pkg}-ren datu-basea kendu. Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Eragiketa huts eginarazten du. Pakete hau bertsio\n"
"  zaharrarekin berrinstalatu eta birkonfiguratu beharko duzu; bestela,\n"
"  eskuz egin hura erabiltzen jarraitzeko. Huts egindako instalazioa\n"
"  konpondu arte beste pakete batzuk instalatzean eragina izan lezake.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu beste "
"behin,\n"
"  (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak barne) eta beste\n"
"  behin eragiketa egiten saiatzen da.\n"
" * saiatu berriro (saihestu galderak) Eragiketa berriro egiten saiatzen da "
"berehala,\n"
"  galdera guztiak saltatuz. Erabilgarria izan ohi da errorea gertatu zeneko "
"  mendeko arazoa konponduta duzun kasuan.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common' tresnaren\n"
"  erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri bat gabe utzi "
"ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid "Next step:"
msgstr "Hurrengo urratsa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Configuring the database for ${pkg} requires the package ${dbpackage} to be "
"installed and configured first, which is not something that can be checked "
"for automatically."
msgstr ""
"${pkg}-ren datu-basea konfiguratzeko lehenik ${dbpackage} paketea instalatu "
"eta konfiguratuta egon behar da, hau ezin da automatikoki egiaztatu."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:17001
msgid ""
"Your options are: * abort - Choose this when in doubt and install "
"${dbpackage} before\n"
" continuing with the configuration of this package. This causes the\n"
" installation of ${pkg} to fail for now.\n"
"* retry - Prompts once more with all the configuration questions\n"
" (including ones you may have missed due to the debconf priority\n"
" setting) and makes another attempt at performing the operation.\n"
" Choose this if you chose the wrong database type by mistake.\n"
"* ignore - Continues the operation ignoring dbconfig-common errors.\n"
" This will usually leave this package without a functional database."
msgstr ""
"Aukera hauek dituzu:\n"
" * abortatu - Aukeratu hau zalantzarik edukiz gero, eta instalatu\n"
"  ${dbpackage} jarraitu aurretik pakete honen konfigurazioarekin.\n"
"  Honek ${pkg}-ren instalazioak huts eginarazten du oraingoz.\n"
" * saiatu berriro - Konfigurazioaren galdera guztiak galdetzen ditu beste "
"behin,\n"
"  (debconf-en lehentasuna dela eta baztertutako galderak barne) eta beste\n"
"  behin eragiketa egiten saiatzen da. Aukeratu hau nahi gabe okerreko\n"
"  datu-base mota bat hautatu baduzu.\n"
" * ez ikusi egin - Eragiketarekin jarraitzen du, 'dbconfig-common' tresnaren\n"
"  erroreei ez ikusi eginez. Pakete hau datu-base erabilgarri bat gabe utzi "
"ohi du."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid "Host name of the ${dbvendor} database server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} zerbitzariaren ostalari-izena:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:18001
msgid ""
"Please select the remote hostname to use, or select \"new host\" to enter a "
"new host."
msgstr ""
"Hautatu urruneko ostalari-izena, edo hautatu 'ostalari berria' "
"ostalari-izen berri bat emateko."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
msgid "Port number for the ${dbvendor} service:"
msgstr "${dbvendor} zerbitzuaren ataka zenbakia:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:19001
#| msgid ""
#| "Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
#| "running on. To use the default port, leave this field blank."
msgid ""
"Please specify the port the ${dbvendor} database on the remote host is "
"running on. To use the default port, leave this field blank."
msgstr ""
"Zehaztu urruneko ostalariko ${dbvendor} datu-baseak erabiltzen duen "
"ataka. Ataka lehenetsia erabiltzeko, utzi eremu hau hutsik."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Host running the ${dbvendor} server for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} zerbitzaria duen ostalaria:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid "Please provide the hostname of a remote ${dbvendor} server."
msgstr "Eman urruneko ${dbvendor} zerbitzariaren ostalari-izena."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:20001
msgid ""
"You must have already arranged for the administrative account to be able to "
"remotely create databases and grant privileges."
msgstr ""
"Dagoeneko, urruneko datu-baseak eta pribilegioen baimenak emateko "
"administratzailearen kontua eduki beharko zenuke."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid "${dbvendor} database name for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} datu-basearen izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:21001
msgid ""
"Please provide a name for the ${dbvendor} database to be used by ${pkg}."
msgstr "Eman ${pkg}-ek erabiliko duen ${dbvendor} datu-basearen izena."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid "${dbvendor} username for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} erabiltzaile-izena:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#| msgid ""
#| "Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
#| "database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a "
#| "system login, especially if the database is on a remote server."
msgid ""
"Please provide a ${dbvendor} username for ${pkg} to register with the "
"database server. A ${dbvendor} user is not necessarily the same as a system "
"login, especially if the database is on a remote server."
msgstr ""
"Eman ${pkg}-ren ${dbvendor} erabiltzaile izena. ${dbvendor} "
"erabiltzailea ez da halabeharrez sisteman sartzeko erabiltzaile berdina izan "
"behar, bereiziki datu-basea urruneko zerbitzari batean badago."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
#| msgid ""
#| "This is the user which will own the database, tables and other objects to "
#| "be created by this installation. This user will have complete freedom to "
#| "insert, change or delete data in the database."
msgid ""
"This is the user which will own the database, tables, and other objects to "
"be created by this installation. This user will have complete freedom to "
"insert, change, or delete data in the database."
msgstr ""
"Datu-base, taula eta instalatzaileak sortutako beste gauzen jabea izango "
"da erabiltzaile hau. Erabiltzaile honek datu-basean datuak sartu, aldatu edo "
"ezabatzeko "
"baimenak izango ditu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"If your username contains an @, you need to specify the domain as well (see "
"below)."
msgstr ""
"Erabiltzaile-izenak @ karaktere bat badu, domeinua ere zehaztu beharko duzu "
"(ikus azpian)."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:22001
msgid ""
"Advanced usage: if you need to define the domain that the user will log in "
"from, you can write \"username@domain\"."
msgstr ""
"Erabilera aurreratua: domeinu bateko erabiltzaile bat definitzeko "
"\"erabiltzaile_izena@domeinua\" idatz dezakezu."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid "${dbvendor} storage directory for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren ${dbvendor} biltegiaren direktorioa:"

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"Please provide a path where the ${dbvendor} database file for ${pkg} should "
"be installed into."
msgstr ""
"Eman bide-izena ${pkg}-ren ${dbvendor} datu-basearen fitxategia "
"hor instalatzeko."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:23001
msgid ""
"The permissions for this directory will be set to match the permissions for "
"the generated database file."
msgstr ""
"Direktorio horren baimenak sortutako datu-basearen baimen berdinekin ezarriko "
"dira."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
#| msgid "unix socket"
msgid "Unix socket"
msgstr "Unix socket-a"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:24001 ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
msgid "Connection method for MySQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren MySQL datu-basearekiko konexio-metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:24002
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a "
#| "local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a MySQL server through a local "
"Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, MySQL zerbitzarira lokaleko Unix socket-aren bidez "
"konektatzeko "
"konfiguratuko da ${pkg}. Bestelako metodo batekin konektatzeko, edo beste "
"zerbitzari batekin konektatzeko, hautatu dagokion aukera."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001
msgid "MySQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren MySQL aplikazioren pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:25001 ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "Please provide a password for ${pkg} to register with the database "
#| "server. If left blank, a random password will be generated."
msgid ""
"Please provide a password for ${pkg} to register with the database server. "
"If left blank, a random password will be generated."
msgstr ""
"Eman ${pkg}-ren pasahitza datu-basearen zerbitzarian erregistratzeko. "
"Utzi eremu hau hutsik ausazko pasahitza sortzeko."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
msgid "Name of the database's administrative user:"
msgstr "Datu-basearen administratzailearen erabiltzaile-izena:"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001 ../dbconfig-common.templates:30001
#| msgid ""
#| "Please provide the name of the account with which this package should "
#| "perform administrative actions. This user is the one which is able to "
#| "create new database users."
msgid ""
"Please provide the name of the account with which this package should "
"perform administrative actions. This user is the one with the power to "
"create new database users."
msgstr ""
"Eman pakete honek administratzailearen ekintzak aurrera eramateko erabiliko "
"duen "
"kontuaren izena. Erabiltzaile hau datu-basearen erabiltzaile berriak "
"sortzeko baimena duena da."

#. Type: string
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:26001
#| msgid ""
#| "For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is NOT the "
#| "same as the UNIX login \"root\"."
msgid ""
"For MySQL, this is almost always \"root\". Note that this is not the same as "
"the Unix login \"root\"."
msgstr ""
"MySQL kasuan, ia beti \"root\" izaten da. Kontuan izan hau EZ dela Unix "
"sistemetako "
"\"root\" erabiltzaile berdina."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
msgid "Password of the database's administrative user:"
msgstr "Datu-basearen administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:27001
#| msgid ""
#| "Please provide the password for the administrative account with which "
#| "this package should create its MySQL database and user."
msgid ""
"Please provide the password for the administrative account \"${dbadmin}\" "
"with which this package should create its MySQL database and user."
msgstr ""
"Eman \"${dbadmin}\" administratzaile-kontuaren pasahitza, "
"pakete honek bere MySQL datu-basea eta erabiltzailea sortzeko."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:28001
msgid "TCP/IP + SSL"
msgstr "TCP/IP + SSL"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
msgid "Connection method for PostgreSQL database of ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren PostgreSQL-rekiko konexio metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:28002
#| msgid ""
#| "By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through "
#| "a local unix socket (this provides the best performance). However, if you "
#| "would like to connect with a different method, or to a different server "
#| "entirely, select an option from the choices below."
msgid ""
"By default, ${pkg} will be configured to use a PostgreSQL server through a "
"local Unix socket (this provides the best performance). To connect with a "
"different method, or to a different server entirely, select the appropriate "
"option from the choices here."
msgstr ""
"Lehenetsi gisa, PostgreSQL zerbitzarira lokaleko Unix socket-aren bidez "
"konektatzeko "
"konfiguratuko da ${pkg}. Bestelako metodo batekin konektatzeko, edo beste "
"zerbitzari batekin konektatzeko, hautatu dagokion aukera."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
msgid "PostgreSQL application password for ${pkg}:"
msgstr "${pkg}-ren PostgreSQL aplikazioren pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:29001
#| msgid ""
#| "If you are using \"ident\" based authentication, the supplied password "
#| "will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may "
#| "need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
msgid ""
"If you are using \"ident\" authentication, the supplied password will not be "
"used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be "
"reconfigured to allow password-authenticated access."
msgstr ""
"\"ident\"-en oinarritutako autentifikazioa erabiltzen baduzu, emandako "
"pasahitza ez da erabiliko eta hutsik utz daiteke. Bestela, PostgreSQL-rerako"
"sarbidetza birkonfiguratzea behar lezake pasahitz autentifikazioarekin "
"sarbidetzea baimentzeko."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
msgid "Password of your database's administrative user:"
msgstr "Zure datu-basearen administratzailearen pasahitza:"

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "Please provide the password for the account with which this package "
#| "should perform administrative actions."
msgid ""
"Please provide the password for the ${dbadmin} account with which this "
"package should perform administrative actions."
msgstr ""
"Eman ${dbadmin}-en pasahitza pakete honek "
"administratzailearen ekintzak aurrera eramateko."

#. Type: password
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:31001
#| msgid ""
#| "For a standard PostgreSQL package installation, a database password is "
#| "not required, since authentication is done at the system level."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation, a database password is not required, "
"since authentication is done at the system level."
msgstr ""
"Ez da datu-basearen pasahitzik behar PostgreSQL-ren instalazio "
"arrunta egiteko, autentifikazioa sistema mailan egiten baita."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "ident"
msgstr "ident"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../dbconfig-common.templates:32001 ../dbconfig-common.templates:33001
msgid "password"
msgstr "pasahitza"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
msgid "Method for authenticating the PostgreSQL administrator:"
msgstr "PostgreSQL-eko administratzailea autentifikatzeko metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the administrative "
#| "user should use when connecting to the server."
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the administrative user should use "
"when connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL zerbitzariek hainbat metodo eskaintzen dituzte konexioak "
"autentifikatzeko. Hautatu administratzaileak erabiliko duen metodoa "
"zerbitzariarekin konektatzeko."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
#| "that the owner of the unix socket is allowed to connect."
msgid ""
"With \"ident\" authentication on the local machine, the server will check "
"that the owner of the Unix socket is allowed to connect."
msgstr ""
"Makina lokalean \"ident\" autentifikazioarekin zerbitzariak Unix socket-aren "
"jabea konektatzeko baimenduta dagoen egiaztatuko du."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC 1413 based ident is "
#| "used (note this can be considered a security risk)."
msgid ""
"With \"ident\" authentication to remote hosts, RFC-1413-based ident is used "
"(which can be considered a security risk)."
msgstr ""
"Urruneko makinatarako \"ident\" autentifikazioarekin, RFC 1413-an "
"oinarritutako "
"egiaztapena erabiliko da (kontutan izan segurtasun arrisku bat izan "
"daitekeela)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
#| "for use with some authentication backend (such as \"md5\" or \"pam\"). "
#| "Note that the password is still passed in the clear across network "
#| "connections if your connection is not configured to use SSL."
msgid ""
"With \"password\" authentication, a password will be passed to the server "
"for use with some authentication backend (such as \"MD5\" or \"PAM\"). Note "
"that the password is still passed in the clear across network connections if "
"your connection is not configured to use SSL."
msgstr ""
"\"Pasahitza\" autentifikazioarekin pasahitz bat igorriko zaio "
"zerbitzariari egiaztapen-motor batekin erabiltzeko (\"MD5\" edo \"PAM\" "
"adibidez). Kontutan izan pasahitza testu lauan igorriko dela segurua ez den "
"konexioarekin (ez baduzu SSL erabiltzeko konfiguratu)."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:32002 ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "For a standard PostgreSQL package installation running on the same host, "
#| "\"ident\" is recommended."
msgid ""
"For a standard PostgreSQL installation running on the same host, \"ident\" "
"is recommended."
msgstr ""
"\"ident\" gomendatzen da PostgreSQL-ren instalazio arrunta "
"ostalari berdinean exekutatzeko."

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
msgid "Method for authenticating PostgreSQL user:"
msgstr "PostgreSQL-eko erabiltzailea autentifikatzeko metodoa:"

#. Type: select
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:33002
#| msgid ""
#| "PostgreSQL servers provide several different mechanisms for "
#| "authenticating connections. Please select what method the database user "
#| "should use when connecting to the server."
msgid ""
"PostgreSQL servers provide several different mechanisms for authenticating "
"connections. Please select what method the database user should use when "
"connecting to the server."
msgstr ""
"PostgreSQL zerbitzariek hainbat metodo eskaintzen dituzte konexioak "
"autentifikatzeko. Hautatu datu-baseak zerbitzariarekin konektatzean "
"erabiliko duen metodoa."

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid "PostgreSQL connection method error"
msgstr "PostgreSQL-ren konexioaren errore-metodoa"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:34001
msgid ""
"Unfortunately, it seems that the database connection method you have "
"selected for ${pkg} will not work, because it requires the existence of a "
"local user that does not exist."
msgstr ""
"Zoritxarrez, badirudi ${pkg}-en datu-basearen konexio-metodoak "
"(zuk hautatutakoa) ez duela funtzionatzen, existitzen ez den lokaleko "
"erabiltzaile bat behar duelako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
msgid "Change PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL-ren konfigurazioa automatikoki aldatu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:35001
#| msgid ""
#| "It has been determined that the database installation for ${pkg} can not "
#| "be automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL "
#| "server's access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-"
#| "common when the package is installed. If instead you would prefer it "
#| "done manually, the following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgid ""
"It has been determined that the database installation for ${pkg} cannot be "
"automatically accomplished without making changes to the PostgreSQL server's "
"access controls. It is suggested that this be done by dbconfig-common when "
"the package is installed. If instead you would prefer to do it manually, the "
"following line needs to be added to your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Erabaki denez, ${pkg}-ren datu-basearen instalazioa ezin da automatikoki "
"burutu "
"PostgreSQL zerbitzariaren sarbidetza-kontrolean aldaketa batzuek egin gabe. "
"Hau 'debconfig-common'-ek egitea gomendatzen da paketea instalatutakoan. "
"Eskuz egitea nahiago baduzu, lerro hauek gehitu beharko dizkiozu "
"zure pg_hba.conf fitxategiari:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
msgid "Revert PostgreSQL configuration automatically?"
msgstr "PostgreSQL-ren konfigurazioa automatikoki leheneratu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:36001
#| msgid ""
#| "As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
#| "access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While "
#| "keeping such an entry will not break any software on the system, it may "
#| "be seen as a potential security concern. It is suggested that this be "
#| "done by dbconfig-common when the package is removed. If instead you would "
#| "prefer it done manually, the following line needs to be removed from your "
#| "pg_hba.conf:"
msgid ""
"As ${pkg} is now being removed, it may no longer be necessary to have an "
"access control entry in the PostgreSQL server's configuration. While keeping "
"such an entry will not break any software on the system, it may be seen as a "
"potential security concern. It is suggested that this be done by dbconfig-"
"common when the package is removed. If instead you would prefer to do it "
"manually, the following line needs to be removed from your pg_hba.conf:"
msgstr ""
"Orain ${pkg} ezabatzen ari denez, aurrerantzean ez da beharrekoz izango "
"PostgreSQL-ren zerbitzariaren konfigurazioan sarbidetza-kontrola edukitzea. "
"Halakoa mantentzeak inolako softwarerik hondatzen ez duen arren, "
"segurtasun arloko arazo gisa ikus daiteke. Hau dbconfig-common tresnak egitea "
"gomendatzen da paketea kentzean. "
"Eskuz egitea nahiago baduzu, lerro hauek gehitu beharko dizkiozu "
"zure pg_hba.conf fitxategiari:"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid "Modifications needed in /etc/postgresql/pg_hba.conf"
msgstr "Aldaketak beharrezkoak fitxategi honetan: /etc/postgresql/pg_hba.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:37001
msgid ""
"To get the database for package ${pkg} bootstrapped you have to edit the "
"configuration of the PostgreSQL server. You may be able to find help in the "
"file /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian."
msgstr ""
"${pkg} paketearen datu-basea auto-abiarazgarri egiteko, PostgreSQL "
"zerbitzariaren konfigurazioa editatu behar duzu. Laguntza fitxategi honetan "
"aurki dezakezu: /usr/share/doc/${pkg}/README.Debian"

#. Type: error
#. Description
#: ../dbconfig-common.templates:38001
msgid "Empty passwords unsupported with PostgreSQL"
msgstr "Ez dira pasahitz hutsak onartzen PostgreSQL-rekin"

#~ msgid ""
#~ "If you know that you do want to keep this database, or if you want to "
#~ "handle the removal of this database manually, you should refuse this "
#~ "option."
#~ msgstr ""
#~ "Databasea mantendu edo berau eskuz ezabatu nahi izanez gero aukera hau "
#~ "ezetsi behar duzu."

#~ msgid ""
#~ "Fortunately, ${dbfile} holds a backup of the database, made just before "
#~ "the upgrade."
#~ msgstr ""
#~ "Zorionez, datu-basearen babeskopia bat egin da ${dbfile} bertsio berritu "
#~ "aurretik."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it."
#~ msgstr ""
#~ "Puntu honetan \"Berriz saiatu\" hautatzen baduzu konfigurazio galdera "
#~ "guztiak berriz egingo zaizkizu eta ekintza aurrera eramateko beste "
#~ "saiakera bat egingo da. \"berriz saiatu (galderarik ez)\" erabiliaz "
#~ "ekintza berriz egiten saiatuko da galdera guztiak albo batetara utziaz. "
#~ "\"Utzi\" hautatzen baduzu ekintzak huts egingo du eta pakete hau bertsio-"
#~ "atzeratu, berrinstalatu, birkonfiguratu edo eskuz zerbait egin beharko "
#~ "duzu erabiltzen jarraitu ahal izateko."

#~ msgid ""
#~ "If at this point you choose \"retry\", you will be prompted with all the "
#~ "configuration questions once more and another attempt will be made at "
#~ "performing the operation. \"retry (skip questions)\" will immediately "
#~ "attempt the operation again, skipping all questions. If you choose "
#~ "\"abort\", the operation will fail and you will need to downgrade, "
#~ "reinstall, reconfigure this package, or otherwise manually intervene to "
#~ "continue using it. If you choose \"ignore\", the operation will "
#~ "continue, ignoring further errors from dbconfig-common."
#~ msgstr ""
#~ "Puntu honetan \"Berriz saiatu\" hautatzen baduzu konfigurazio galdera "
#~ "guztiak berriz egingo zaizkizu eta ekintza aurrera eramateko beste "
#~ "saiakera bat egingo da. \"berriz saiatu (galderarik ez)\" erabiliaz "
#~ "ekintza berriz egiten saiatuko da galdera guztiak albo batetara utziaz. "
#~ "\"Utzi\" hautatzen baduzu ekintzak huts egingo du eta pakete hau bertsio-"
#~ "atzeratu, berrinstalatu, birkonfiguratu edo eskuz zerbait egin beharko "
#~ "duzu erabiltzen jarraitu ahal izateko. \"ez ikusia egin\" hautatzen "
#~ "baduzu ekintzak aurrera jarraituko du dbconfig-common-ek izan ditzakeen "
#~ "erroreei ez ikusia eginez."

#~ msgid ""
#~ "For some reason it was not possible to perform some of the actions "
#~ "necessary to remove the database for ${pkg}. At this point you have two "
#~ "options: you can find out what has caused this error and fix it, or you "
#~ "can refuse the offer for help removing the database (the latter implies "
#~ "you will have to remove the database manually)."
#~ msgstr ""
#~ "Arrazoi batenbategatik ez da posible ${pkg}-ren databasea ezabatzeko "
#~ "burutu beharretako ekintza betanbat burutzea. Bi aukera daude:Zure kasa "
#~ "begiratu eta konponduko dezakezu errore hau, edo databasea ezabatzeko "
#~ "laguntza ezetsi dezakezu (kontutan izan beranduago eskuz ezabatu beharko "
#~ "duzula)."

#~ msgid ""
#~ "If in doubt, you should choose \"abort\", and install ${dbpackage} before "
#~ "continuing with the configuration of this package. If you choose \"retry"
#~ "\", you will be allowed to choose different answers (in case you chose "
#~ "the wrong database type by mistake). If you choose \"ignore\", then "
#~ "installation will continue as normal."
#~ msgstr ""
#~ "Zalantzarik baduzu paketearen konfigurazioarekin jarraitu aurretik "
#~ "${dbpackage} instalatzeko \"utzi\" hautatu beharko zenuke. \"Berriz saiatu"
#~ "\" hautatzen baduzu erantzun ezberdinak hautatzeko aukera izango duzu "
#~ "(okerreko datubase mota ezarri baduzu). \"ez ikusia egin\" hautatzen "
#~ "baduzu instalazioak modu arruntean jarraituko du."

#~ msgid "tcp/ip"
#~ msgstr "tcp/ip"

#~ msgid "tcp/ip + ssl"
#~ msgstr "tcp/ip + ssl"

Reply to: