[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#744013: [l10n:eu] ircd-hybrid 1:8.1.14.dfsg.1-1: updated Basque translationPackage: ircd-hybrid
Version: 1:8.1.14.dfsg.1-1
X-Debbugs-CC: debian-l10n-basque@lists.debian.org
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Sorry to be so late, I've been very busy last weeks.
Some typos fixed and new strings translated.

Attached Basque translation. Please, could you add it for us?

Thanks and best regards,

Dooteo
# Basque translation for ircd-hybrid
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Piarres Beobide <pi@beobide.net>, 2008.
# Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>, 2014.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ircd-hybrid-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: ircd-hybrid@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-03-07 22:09+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-09 10:26+0200\n"
"Last-Translator: Iñaki Larrañaga Murgoitio <dooteo@zundan.com>\n"
"Language-Team: Basque <debian-l10n-basque@lists.debian.org>\n"
"Language: eu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid "Restart ircd-hybrid on each upgrade?"
msgstr "Berrabiarazi ircd-hybrid bertsio-berritze bakoitzean?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
#| msgid ""
#| "You may choose whether or not you want to restart the ircd-hybrid daemon "
#| "every time you install a new version of this package."
msgid ""
"Please choose whether the ircd-hybrid daemon should be restarted every time "
"a new version of this package is installed."
msgstr ""
"Ircd-hybrid daemon-a berrabiarazi ala ez aukera dezakezu pakete honen "
"bertsio berria instalatzen den bakoitzean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
msgid ""
"Automatic restarts may be problematic if, for instance, the server is "
"running with manually loaded modules, which will need to be reloaded after "
"the restart."
msgstr ""
"Automatikoki berrabiarazteak arazoak sor ditzake, adibidez, zerbitzaria "
"eskuz kargatutako moduluekin exekutatzen ari denean. Egoera horretan, "
"berrabiarazi ondoren moduluak kargatu egin behar direlako."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:2001
#| msgid ""
#| "If you refuse, you have to restart ircd-hybrid yourself if you upgraded, "
#| "by typing `invoke-rc.d ircd-hybrid restart' whenever it suits you."
msgid ""
"If you reject this option, you will have to restart ircd-hybrid via "
"\"service ircd-hybrid restart\" when needed."
msgstr ""
"Aukera hau baztertzen baduzu, ircd-hybrid eskuz berrabiarazi beharko "
"duzu 'service ircd-hybrid restart' exekutatuz behar den bakoitzean."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid "Upgrade ircd-hybrid to version without cryptlink support?"
msgstr "ircd-hybrid bertsio-berritu 'cryptlink' euskarririk gabekoarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid ""
"The 8.x version of ircd-hybrid includes a change to the way secure server "
"links are implemented, which is not backwards-compatible with ircd-hybrid 7."
"x, from which you are upgrading."
msgstr ""
"ircd-hybrid paketearen 8.x bertsioak zerbitzarien esteka seguruen "
"inplementazioan "
"aldaketa bat du, eta eguneratzen ari zaren ircd-hybrid 7.x bertsioarekin ez "
"da "
"atzerantz bateragarria."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:3001
msgid ""
"If you have any secure server links (cryptlinks) configured with this "
"server, you should plan to either upgrade all servers in lock-step, or "
"temporarily configure non-cryptlink server links, to ensure the continuity "
"of your IRC links."
msgstr ""
"Zerbitzari honekin zerbitzarien esteka seguruen (cryptlinks) bat "
"konfiguratuta baduzu, zerbitzari guztiak batera bertsio-berritzea erabaki "
"dezakezu, edo aldi baterako zerbitzarien estekak ez-cryptlink bezala "
"konfiguratu, "
"IRC esteken jarraitasuna ziurtatzeko."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid "Upgrade ircd-hybrid to version without compatible services?"
msgstr ""
"ircd-hybrid bertsio-berritu zerbitzu bateragarririk gabeko bertsioarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid ""
"The 8.x version of ircd-hybrid includes a change to the way services are "
"supported, losing compatibility with hybserv."
msgstr ""
"ircd-hybrid paketearen 8.x bertsioak zerbitzuak nola onartzen diren moduan "
"aldaketa bat du, hybserv-ekin bateragarritasuna galduz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:4001
msgid ""
"The recommended services daemon for Hybrid 8 is Anope, for which no package "
"is available yet, although one is planned."
msgstr ""
"Hybrid 8 bertsioarentzako zerbitzuen gomendatutako daemon-a Anope da, "
"baina oraindik ez dago paketerik eskuragarri, nahiz eta bat planifikatuta "
"egon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:5001
msgid "Upgrade ircd-hybrid to version without SSL support?"
msgstr "ircd-hybrid bertsio-berritu SSL euskarririk gabekoarekin?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../ircd-hybrid.templates:5001
msgid ""
"The currently installed version of this package is one with \"ssl\" in the "
"version number, which suggests that it is a locally compiled package with "
"SSL support. If this is the case, you probably don't want to install this "
"package but instead rebuild the SSL version following the instructions in /"
"usr/share/doc/ircd-hybrid/README.SSL."
msgstr ""
"Unean instalatuta dagoen pakete honen bertsioa 'ssl' dauka bere "
"bertsio-zenbakian, lokalean SSL euskarriarekin konpilatutako paketea dela "
"iradokituz. Halaxe bada, ziurrenik ez duzu pakete hau instalatzea nahiko, "
"horren ordez saia zaitez SSL bertsioa berriro eraikitzen fitxategi honetako "
"argibideak jarraituz: /usr/share/doc/ircd-hybrid/README.SSL"

#~ msgid "All OpenSSL support is now disabled by default; continue?"
#~ msgstr ""
#~ "OpenSSL onarpen guztia ezaiturik dago orain lehenespen bezala, jarraitu?"

#~ msgid ""
#~ "Due to licensing issues ircd-hybrid is no longer built by default with "
#~ "OpenSSL. This will be addressed in a future release, pending a rewrite of "
#~ "the SSL layer with GNUTLS."
#~ msgstr ""
#~ "Lizentzia arazoak medio ircd-hybrid ez da aurrerantzean lehenespen bezala "
#~ "OpenSSL-rekin eraikiko. Hau berriz aldatu daiteke aurrerantzean SSL kapa "
#~ "GNUTLS erabiliaz berridazten denean."

#~ msgid ""
#~ "If any of your existing server links take advantage of cryptlinks, refer "
#~ "to /usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt to find out how to build "
#~ "ircd-hybrid with SSL support (easily.)"
#~ msgstr ""
#~ "Dituzun zerbitzari loturetako batenbatek kriptloturez (cryptolinks) "
#~ "baliatzen bada, begiratu /usr/share/doc/ircd-hybrid/CRYPTLINKS.txt ircd-"
#~ "hybrid era erraz batean SSL onarpenaz erakitzeaz."

#~ msgid ""
#~ "Sometimes, you do not want to do this. For instance, if you are doing the "
#~ "upgrade and loading IRCd modules at runtime. Failing to restart the "
#~ "daemon would probably lead you to problems."
#~ msgstr ""
#~ "Batzuetan baliteke ez hori egin nahi izatea. Adibidez, bertsio berritzea "
#~ "eta IRCd modulu karga exekuzio-denboran egien baduzu. Deabrua abiaraztean "
#~ "huts egiteak arazoak sortu diezazkizu ziurrenik."

Reply to: